Ewangelia

Czym jest ewangelia?

Answer
04.15.2021

Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, co zrobił Jezus Chrystus, aby pojednać grzeszników z Bogiem. Oto jej pełny obraz:

  1. Jedyny Bóg, który jest święty, uczynił nas na swoje podobieństwo, abyśmy mogli Go znać (1 Mojż. 1:26-28).
  2. Ale zgrzeszyliśmy i odcięliśmy się od Niego (1 Mojż. 3; Rzym. 3:23).
  3. W swoim wielkim miłosierdziu, Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby jako król uratował swój lud od wrogów – w szczególności od ich własnego grzechu (Ps. 2, Łk. 1:67 -69).
  4. Jezus dopełnił dzieła zbawienia jako prawdziwy kapłan i jako prawdziwa ofiara kapłańska – żył doskonałym życiem i umarł na krzyżu, tym samym wypełniając wymogi prawa i wziął na siebie karę za grzechy wielu (Mk 10:45; Jn. 1:14; Hebr. 7:26; Rzym. 3:21-26, 5:12-21), następnie powstał z martwych, ukazując, że Bóg przyjął Jego ofiarę, i że Boży gniew przeciwko nam został zaspokojony (Dz.2:24; Rzym. 4:25).
  5. Teraz wzywa nas do upamiętania się z naszych grzechów i do wiary jedynie Chrystusowi ku przebaczeniu (Dz. 17:30; Jn. 1:12). Jeśli się odwracamy od naszych grzechów i pokładamy ufność w Chrystusie, zostajemy narodzeni na nowo do nowego, wiecznego życia z Bogiem (Jn. 3:16).

To jest naprawdę dobra nowina!

Można to streścić w następujących słowach: Bóg, człowiek, Chrystus, reakcja.

  1. Bóg. Bóg jest stworzycielem wszystkich rzeczy (1 Mojż. 1:1). Jest doskonale święty, godny wszelkiej chwały i ukarze wszelki grzech (1 Jana 1:5; Obj. 4:11; Rzym. 2:5-8).
  2. Człowiek. Wszyscy ludzie, choć byli stworzeni dobrymi, stali się grzeszni w swej naturze (1 Mojż. 1:26-28; Ps. 51:5; Rzym. 3:23). Od momentu narodzin, człowiek jest daleko od Boga, jest wrogi Bogu, i podlega Bożemu gniewowi (Ef. 2:1-3).
  3. Chrystus. Jezus Chrystus, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, żył bezgrzesznym życiem, umarł na krzyżu, aby wziąć na siebie Boży gniew w miejsce każdego, kto uwierzy w Niego; powstał z martwych, aby dać swojemu ludowi życie wieczne (Jn.1:1; 1 Tym. 2:5, Hebr. 7:26, Rzym. 3:21-26; 2 Kor. 5:21; 1 Kor. 15:20-22).
  4. Reakcja. Bóg wzywa wszystkich i wszędzie do upamiętania się z grzechu i zaufania Chrystusowi ku zbawieniu (Mk. 1:15; Dz. 20:21; Rzym. 10:9-10).

Niniejszy tekst został częściowo zaczerpnięty z książki Marka Devera Ewangelia i Ewangelizacja Indywidualna, którą możesz nabyć w księgarni Legatio. Kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie.

Tłumaczenie: Wierni Słowu
Korekta: Ewangelia w Centrum

Więcej artykułów na ten temat: