Głoś do niechrześcijan, chrześcijan oraz do członków kościoła

Autor Aaron Menikoff | 11.17.2021

Do kogo kaznodzieja powinien głosić? Niedawno zdjąłem z półki kilka książek o głoszeniu i odkryłem, że to pytanie jest rzadko zadawane. Kaznodzieje zdają się być znacznie bardziej zainteresowani szlifowaniem swojego kaznodziejskiego kunsztu. Są jednak tacy, którzy zajmują się tematem „do kogo głosić” i wtedy zazwyczaj koncentrują się na dwóch kategoriach odbiorców: osobach spoza kościoła i postmodernistach. […]

Atrapa głoszenia ekspozycyjnego

Mark Dever słusznie opisał głoszenie ekspozycyjne jako „kazanie, którego głównym przesłaniem jest przesłanie głoszonego fragmentu Pisma”. Niestety ja sam słyszałem (a nawet głosiłem!) kazania, które miały być ekspozycyjne, ale nie sprostały temu zadaniu. Poniżej przedstawię 12 pułapek, które pojawiają się na drodze do głoszenia ekspozycyjnego. Pięć z nich nie czyni głównego przesłania fragmentu głównym przesłaniem […]

Czy głoszenie Słowa Bożego uległo zmianie od czasów pierwszego kościoła?

Autor Peter Sanlon | 05.04.2021

Regularnie, systematyczne głoszenie ekspozycyjne Pisma zajmuje główne miejsce w mojej wizji dla zwyczajnej służby kościoła. Głosząc z Biblii, księga po księdze, w moim lokalnym kościele, wierzę, że kontynuuję rzemiosło i tradycję, która korzeniami sięga Pięcioksięgu oraz żydowskich metod nauczania i Kościoła Apostolskiego. Nie mamy tutaj miejsca, aby omówić naturę  pierwszych zalążków głoszenia ekspozycyjnego, ale zostałem […]

Głoś do ignorantów, wątpiących i grzeszników

Autor Mark Dever | 03.19.2021

Często słyszę pytanie: „Jak możesz mówić o zastosowaniu tekstu głosząc kazanie ekspozycyjne?”. Za tym pytaniem może stać wiele niejasnych założeń. Człowiek, który zadaje to pytanie, może pamiętać kazania „ekspozycyjne”, które słyszał (lub może sam głosił), nieróżniące się niczym od niektórych wykładów biblijnych w seminarium – dobrze zbudowane i trafne, ale ukazujące niewiele Bożego ponaglenia czy pastorskiej mądrości. Takie kazania ekspozycyjne mogą zawierać zastosowanie jedynie w niewielkim […]

Dlaczego głosimy Słowo?

Autor Brad Wheeler | 01.02.2021

W ubiegłym tygodniu spędziłem około 25 godzin przygotowując się do niedzielnego kazania opartego na 1 Księdze Samuela 9-11. Głosząc, odczytałem cały fragment, a przez kolejne 40 minut wyjaśniałem jego znaczenie i ukazywałem jakie wynika z niego zastosowanie. Czyli może powinienem nazwać to kazaniem ekspozycyjnym. A przecież nie żyję w przedoświeceniowej Anglii ani też nie było to słowo […]

Czym jest kazanie “ekspozycyjne”?

01.02.2021

Kazanie ekspozycyjne to kazanie, w którym główne przesłanie wybranego fragmentu Pisma, staje się głównym przesłaniem kazania oraz odnosi je do życia dzisiaj. Innymi słowy, kazanie ekspozycyjne eksponuje znaczenie danego fragmentu Pisma i ukazuje jego zastosowanie w życiu słuchaczy. To wszystko. To oznacza, że kazanie ekspozycyjne NIE: Musi skupiać się jedynie wokół jednego lub dwóch wersetów. […]

Czym jest głoszenie ekspozycyjne?

Autor Mike Bullmore | 01.02.2021

Czym jest głoszenie ekspozycyjne? Głoszenie jest ekspozycyjne, gdy jego zawartość i przesłanie są dyktowane przez zawartość i przesłanie danego fragmentu Pisma – kiedy kaznodzieja mówi to, co mówi fragment, i zmierza do tego, aby jego kazanie wykonało w słuchaczach dokładnie to, czego Bóg pragnie dokonać poprzez wybrany fragment Jego Słowa. Kaznodziejo, wyobraź sobie Boga siedzącego pośród zgromadzenia, […]

Duch Święty, modlitwa i biblijne zwiastowanie

Autor David Helm | 01.02.2021

Narasta we mnie takie oto przekonanie: Ogromną potrzebą dzisiejszego kościoła jest świeże i trwałe działanie Ducha Świętego. Nie chodzi mi tylko o to, że kościół potrzebuje, by Duch Święty zstąpił, ożywił i wyposażył nas. Przekonanie to związane jest raczej z poczuciem potrzeby, by Duch objawiał panowanie Jezusa Chrystusa zarówno innym ludziom, jak i nam. Jeśli […]

5 kroków, by odnaleźć sedno w dowolnym fragmencie Pisma

Autor Robert Kinney | 09.29.2020

„Jak znaleźć sedno biblijnego tekstu?” Jest to pytanie, które często słyszę od liderów małych grup biblijnych oraz od liderów grupy studenckiej w kościele, w którym służę. I nic nie sprawiłoby mi większej radości niż odpowiedź, że posiadam magiczną formułę, która potrafi przenieść od fragmentu do jego znaczenia – a jeszcze lepiej – do jego zastosowania. […]