Dlaczego głosimy Słowo?

Przez Brad Wheeler | 01.02.2021

W ubiegłym tygodniu spędziłem około 25 godzin przygotowując się do niedzielnego kazania opartego na 1 Księdze Samuela 9-11. Głosząc, odczytałem cały fragment, a przez kolejne 40 minut wyjaśniałem jego znaczenie i ukazywałem jakie wynika z niego zastosowanie. Czyli może powinienem nazwać to kazaniem ekspozycyjnym. A przecież nie żyję w przedoświeceniowej Anglii ani też nie było to słowo […]

Czym jest kazanie “ekspozycyjne”?

01.02.2021

Kazanie ekspozycyjne to kazanie, w którym główne przesłanie wybranego fragmentu Pisma, staje się głównym przesłaniem kazania oraz odnosi je do życia dzisiaj. Innymi słowy, kazanie ekspozycyjne eksponuje znaczenie danego fragmentu Pisma i ukazuje jego zastosowanie w życiu słuchaczy. To wszystko. To oznacza, że kazanie ekspozycyjne NIE: Musi skupiać się jedynie wokół jednego lub dwóch wersetów. […]

Czym jest głoszenie ekspozycyjne?

Przez Mike Bullmore | 01.02.2021

Czym jest głoszenie ekspozycyjne? Głoszenie jest ekspozycyjne, gdy jego zawartość i przesłanie są dyktowane przez zawartość i przesłanie danego fragmentu Pisma – kiedy kaznodzieja mówi to, co mówi fragment, i zmierza do tego, aby jego kazanie wykonało w słuchaczach dokładnie to, czego Bóg pragnie dokonać poprzez wybrany fragment Jego Słowa. Kaznodziejo, wyobraź sobie Boga siedzącego pośród zgromadzenia, […]

Duch Święty, modlitwa i biblijne zwiastowanie

Przez David Helm | 01.02.2021

Narasta we mnie takie oto przekonanie: Ogromną potrzebą dzisiejszego kościoła jest świeże i trwałe działanie Ducha Świętego. Nie chodzi mi tylko o to, że kościół potrzebuje, by Duch Święty zstąpił, ożywił i wyposażył nas. Przekonanie to związane jest raczej z poczuciem potrzeby, by Duch objawiał panowanie Jezusa Chrystusa zarówno innym ludziom, jak i nam. Jeśli […]

5 kroków, by odnaleźć sedno w dowolnym fragmencie Pisma

Przez Robert Kinney | 09.29.2020

„Jak znaleźć sedno biblijnego tekstu?” Jest to pytanie, które często słyszę od liderów małych grup biblijnych oraz od liderów grupy studenckiej w kościele, w którym służę. I nic nie sprawiłoby mi większej radości niż odpowiedź, że posiadam magiczną formułę, która potrafi przenieść od fragmentu do jego znaczenia – a jeszcze lepiej – do jego zastosowania. […]