Przestańcie wysyłać misjonarzy: dlaczego więcej nie zawsze znaczy lepiej

Autor Steve Jennings | 06.17.2021

Oto jestem, poślij mnie Iz 6:8 Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; dlatego módlcie się do Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo Mt 9:37-38 Te dwa fragmenty Pisma zostały umieszczone na wielu kartkach rozdanych wielu pełnym nadziei misjonarzom przygotowującym się do wyjścia na pole misyjne. Zostali naznaczeni w sercach wielu kościołów i ludzi, którzy […]