Książki

Poniżej znajdziesz materiały przetłumaczone na język polski.

Choć wiele z poniższych pozycji jest dostępnych do pobrania za darmo, jest to materiał zastrzeżony prawem autorskim i wymagana jest zgoda na wszelkiego rodzaju druk lub dystrybucję online inną niż udostępnianie tej strony. Skontaktuj się z nami pisząc na adres permissions@9marks.org, aby uzyskać zgodę na druk i publikację.

 


Reformacja i Twój Kościół

Celem tej publikacji jest przedstawić Tobie wydarzenia oraz twierdzenia Reformacji, oraz przodków, którzy walczyli o to, by przywrócić centralne miejsce w Kościele Słowu Bożemu, jako ostatecznemu i nieomylnemu autorytetowi w sprawach życia i wiary. Mamy nadzieję, że owa publikacja – krótka, lecz treściwa – rozpali jeszcze mocniej Twoją miłość do prawdy oraz pomoże Tobie zrozumieć i docenić niezwykły wkład Reformacji w ochronę i kształtowanie prawdziwego Kościoła.

 


Odkryj kościół na nowo

Dlaczego Ciało Chrystusa jest istotne

Od momentu wybuchu światowej pandemii wielu chrześcijan porzuciło życie kościelne, czasem nawet zaniedbując nabożeństwa transmitowane przez Internet. Ten trend jednak zaczął się jeszcze przed pandemią COVID-19. Polaryzacja społeczna w niektórych kwestiach, między innymi politycznych czy rasowych sprawiła. że wiele osób postanowiło odsunąć się od kościołów i od siebie nawzajem. Nadszedł czas, aby na nowo zaangażować się w życie zgromadzeń jako bracia i siostry w Chrystusie.

W książce Odkryj kościół na nowo, Collin Hansen i Jonathan Leeman dyskutują, dlaczego Kościół jest niezbędny w życiu chrześcijan i do wypełnienia Bożej misji. Posługując się przykładami biblijnymi i osobistymi historiami pokazują czytelnikom prawdziwe Boże zamiary wobec gromadzenia się przez wspólnoty: duchowego wzmocnienia członków jako poszczególnych osób oraz całego ciała Chrystusa. W czasach nabożeństw internetowych, gdy kościoły wybiera się tak, jak robi się zakupy, odkryj, dlaczego przyszłość Kościoła leży w regularnych, wspólnych zgromadzeniach wierzących jako rodziny Bożej.

 


Teologia Biblijna

Jak kościól wiernie naucza ewangelii

Nick Roark | Robert Cline

W jaki sposób kościół wystrzega się fałszywych ewangelii?

Co niedzielę w wielu kościołach na całym świecie czyta się Biblię, ale gubi jej właściwy sens. Efektem jest nauczanie fałszywych ewangelii. Do najważniejszych sposobów ochrony przed tym zagrożeniem należy zrozumienie teologii biblijnej – czytanie Pisma Świętego w świetle jego głównego przesłania, którego zwieńczenie stanowi Jezus Chrystus.

Celem tej książki jest pomóc kościołom w ochronie prawdy ewangelii poprzez ustalenie ram potrzebnych do zrozumienia historii biblijnej, a następ-nie wyjaśnienie podstawowych zasad, które nadają priorytet głoszeniu najważniejszego biblijnego przesłania.

 


Misja

Jak lokalny kościól wychodzi do świata

Andy Johnson

Kto jest odpowiedzialny za misję na świecie?

Biorąc pod uwagę to, że większość chrześcijan nie wybierze się za granicę, Biblia powołuje każdego wierzącego i wszystkie lokalne zbory do wielkiego projektu światowej misji. Miejscowy kościół jest motorem misji na świecie. Gdzie kościół powinien zacząć?

Zbory nie potrzebują wymyślnych programów misyjnych. Potrzebują Biblii oraz mądrości, aby wiedzieć jak ją zastosować. Książka ta wskazuje na Słowo i oferuje praktyczne wskazówki szkolenia i wspierania misjonarzy, zawiązywania międzynarodowej współpracy, wysyłania w krótkie podróże misyjne oraz angażowania całych narodów zarówno w ojczyźnie, jak i za granicą.

 


Modlitwa

Jak wspólna modlitwa kształtuje kościół

John Onwuchekwa

Jaką rolę w kościele spełnia wspólna modlitwa?

Modlitwa jest dla chrześcijanina tak niezbędna jak oddychanie dla ludzkiego ciała. Jednak często nie przychodzi nam równie naturalnie. W rzeczywistości modlitwa w kościele jest często subtelnie spychana na bok na rzecz pragmatycznych praktyk, które mają nam przynieść namacalne rezultaty.

Książka ta skupia się na konieczności regularnej modlitwy jako centralnej praktyki w lokalnym kościele, budząc nas do potrzeby i błogosławieństwa wspólnej modlitwy, badając to, czego Jezus nauczał o modlitwie, jak pierwsi chrześcijanie podchodzili do modlitwy i co zrobić, aby modlitwa była traktowana priorytetowo w naszym kościele.

 


Członkostwo w kościele

Skąd ludzie mają wiedzieć, kto reprezentuje Jezusa?

Jonathan Leeman

Dlaczego powinieneś przyłączyć się do kościoła?

Bycie członkiem kościoła jest istotną i często zaniedbywaną częścią chrześcijańskiego życia. Jednakże dzisiejsze czasy charakteryzuje tendencja do unikania uczestnictwa w zorganizowanym kościele, a także manifestowania niechęci lub lęku przed zaangażowaniem się, szczególnie w przypadku instytucji.

Jonathan Leeman odnosi się do tych kwestii, w prostolinijny sposób wyjaśniając, czym jest członkostwo w kościele i dlaczego jest ono ważne. Oddając kościołowi lokalnemu to, co mu się należy, Leeman przytacza przekonujące argumenty na rzecz zaangażowania się w lokalne ciało.

 


Uczniostwo

Jak pomagać innym w naśladowaniu Jezusa

Mark Dever

Jak pomóc innym wzrastać w podobieństwie do Chrystusa?

W swoim zwięzłym przewodniku pastor Mark Dever zarysowuje odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące kwestii czynienia uczniami, czyli pomagania innym w naśladowaniu Jezusa.

W oparciu o wzór przedstawiony w Piśmie, książka ta tłumaczy jak kształtować relacje wspierające uczniostwo w kontekście kościoła lokalnego. Tym samym uczy, jak pielęgnować zwyczaj czynienia uczniami jako część naszego codziennego życia.

 


Ewangelizacja

Jak kościół opowiada o Jezusie

J. Mack Stiles

Ewangelizacja to coś więcej niż program.

Co kilka lat kościoły poddają się w kwestii ewangelizacji najnowszej modzie. Przywódcy wprowadzają nowy program, a członkowie go realizują. Spróbuj jednak wyobrazić sobie kościół, w którym ewangelizacja stanowi po prostu część jego kultury. Przywódcy dzielą się wiarą w sposób otwarty i konsekwentny. Członkowie idą w ich ślady, zachęcając się wzajemnie, aby ewangelizacja stała się ich stylem życia.

W taki właśnie sposób ewangelizacja została przedstawiona w tej krótkiej, ale fascynującej książce. Nie znajdziesz tu programu. Ale książka ta może wskazać twojemu kościołowi zupełnie nowy sposób życia ewangelią i dzielenia się nią.

 


Nawrócenie

Jak Bóg stwarza swój lud

Michael Lawrence

W jaki sposób zrozumienie nawrócenia kształtuje naszą służbę?

Model funkcjonowania kościoła wiele mówi o naszym poglądzie na to, w jaki sposób można być zbawionym. Jeśli kościół naprawdę bierze sobie do serca biblijne nauczanie o nawróceniu, będzie nawoływał ludzi do opamiętania i wiary, a nie tylko do jednorazowej decyzji, emocjonalnego uzdrowienia albo moralnego stylu życia.

Ta krótka książka została napisana po to, żeby pomóc kościołom dobrze zrozumieć, w jaki sposób biblijna doktryna nawrócenia powinna wpływać na nauczanie, ewangelizację, uczniostwo, członkostwo oraz każdy inny aspekt życia lokalnego kościoła.

 


Zdrowa Nauka

Jak kościółwzrasta w miłości i świętości Boga

Bobby Jamieson

Co sadzisz o zdrowej nauce?

Bez względu na to, jaka odpowiedz przychodzi ci do głowy, książka ta nie tylko przekona cię, że zdrowa nauka jest kluczem do pobożnego życia, ale także wyjaśni kluczowa role teologii w życiu zdrowego kościoła.

Właściwe myślenie o Bogu ma wpływ na wszystko – od prowadzenia nas w kwestiach praktycznych, do wzrostu w jedności i świadczeniu kościoła.

Ta krótka, ale interesująca książka pokazuje, w jaki sposób dobra teologia prowadzi do życia, przemiany i radości.

 


Starsi w kościele

Jak być pasterzem na wzór Jezusa

Jeramie Rinne

Jak wygląda skuteczne przywództwo w kościele?

Książka autorstwa pastora Jeramiego Rinne’a, utrzymana w konwencji dialogu, przedstawia łatwy do zrozumienia opis służby starszego, zaczerpnięty z nauczania Biblii na temat przywództwa w kościele.

Podsuwając praktyczne wskazówki nowym starszym i pomagając członkom kościoła lepiej zrozumieć oraz wspierać swoich duchowych przywódców, ta treściwa praca zachęci starszych do przyjęcia ich powołania w łasce, mądrości i z przejrzystością wizji.

 


Głoszenie ekspozycyjne

Jak dziś przedstawiamy Słowo Boże

David Helm

Na czym polega dobre głoszenie?

W tej zwięzłej publikacji – przeznaczonej dla kaznodziejów i tych, którzy szkolą się do tej służby – pastor David Helm wskazuje, jakie przekonania i działania są niezbędne, aby zostać wiernym kaznodzieją ekspozycyjnym.

Książka przedstawia praktyczne kroki dla głoszących Słowo Boże, a także cechy, które wyróżniają dobre kazanie i pozwalają je rozpoznać.

 


Dyscyplina w kościele

Jak kościół broni dobrego imienia Jezusa

Jonathan Leeman

Dyscyplina jest niezbędna w budowaniu zdrowego kościoła.

Jak w praktyce wdrażać dyscyplinę w kościele? Jonathan Leeman pomaga nam dostrzec i zrozumieć ogromną różnorodność okoliczności i grzechów, których nie ujęto w żadnych duchowych opisach przypadków i które nie figurują na żadnej konkretnej liście – a muszą być na gruncie biblijnym odpowiednio i z miłością korygowane. Oto współczesny, zwięzły, praktyczny przewodnik, oferujący teologiczny kontekst, w którym powinno się rozumieć i stosować środki dyscyplinujące w lokalnym kościele, a także przedstawiający kilka przykładowych rzeczywistych sytuacji wraz z właściwymi metodami zaradczymi.

 


Diakoni

JAK DIAKONI SŁUŻĄ I WZMACNIAJĄ KOŚCIÓŁ

Matt Smethurst

JAK DIAKONI MOGĄ AKTYWIZOWAĆ SLUŻBĘ W ŚCIELE?

Diakoni są niezbędni dla zdrowia kościoła, jednak istnieje wiele zamieszania, jeśli chodzi o biblijny opis ich służbzy. Jaka jest nadana im przez Boga rola w lokalnym zborze i jak to odnosi się do ogólnej misji Kościoła?

W tej krótkiej ksiąkiej książce Matt Smethurst pokazuje, że diakoni są wzorowymi sługami powołanymi do zaspokajania konkretnych potrzeb, organizowania i aktywizowania aktów służby, zachowania jedności trzody i wspierania służby starszych. Odrzucając powszechne błędne przekonania, Smethurst oferuje praktyczne wskazówki dotyczące wybierania diakonów i pomagania kościołom w rozwoju.

 


Dlaczego mam ufac Biblii?

Greg Gilbert

Znajdź odpowiedź na najważniejsze pytanie, jakie możesz zadać.

Gilbert przedstawia przekonujące argumenty, które przemawiają za wiarygodnością Biblii – wyposażając wierzących w narzędzia przydatne podczas konfrontacji ze sceptykami.
Josh McDowell – pisarz i mówca

Pisząc w przystępny sposób, autor skutecznie wyjaśnia, dlaczego możemy ufać Pismu Świętemu i traktować poważnie to, co mówi nam o życiu.
Darell L. Bock – dyrektor wykonawczy ds. relacji z kulturą w Howard G. Hendricks Center, profesor odpowiedzialny za badania naukowe nad Nowym Testamentem w Dallas Theological Seminary

Dobrze napisana pod kątem badawczym i przystępna, książka ta stanie się jedną z pozycji, do których będę teraz odsyłał dociekliwych badaczy i nowych wierzących.
J.D. Greear – starszy pastor kościoła The Summit Church w Durham w stanie Karolina Północna

Dlaczego mam ufać Biblii? to wspaniała pozycja, wyposażająca chrześcijan w narzędzia do skutecznej obrony Biblii. Przy okazji rzuca ona wyzwanie sceptykowi, namawiając go, aby przemyślał swoje poglądy.
Christian Wegert – starszy pastor kościoła Arche Gemeinde w Hamburgu (Niemcy)

 


Czym jest ewangelia?

Greg Gilbert

Zapraszam do spotkania z Gregiem Gilbertem. Ta książka nie tyle rości sobie prawo do odkrywania nowych przestrzeni, co raczej chce w świeży sposób zbadać przestrzenie stare, które nigdy nie powinny zostać zignorowane, a tym bardziej porzucone. Przejrzystość myśli Grega i sposób, w jaki je formułuje, są naprawdę godne podziwu. Publikacja ta wyostrzy myślenie niejednego dojrzałego chrześcijanina. Co ważniejsze, powinna ona być rozpowszechniana wśród przywódców kościoła, młodych chrześcijan, a nawet tych, którzy nie zaufali jeszcze Chrystusowi, ale potrzebują jasnego wytłumaczenia, czym jest ewangelia. Przeczytaj ją, a potem kup więcej i chętnie rozdawaj.
D.A. Carson – profesor wykładowca w Trinity Evengelical Divinity of School w USA

Greg Gilbert jest jednym z najbardziej błyskotliwych i najwierniej szych młodych mężczyzn powołanych do służby we współczesnym Kościele. Na stronach tej książki przedstawia wnikliwe, dokładne i w pełni biblijne rozumienie ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie istnieje większa potrzeba niż poznanie prawdziwej ewangelii, rozpoznawanie falsyfikatów i wychowanie pokolenia chrześcijan skoncentrowanych na ewangelii. Ta bardzo ważna książka pojawia się w odpowiednim momencie.
R. Albert Mohler jr – rektor The Southern Baptist Theological Seminary

 


Kim jest Jezus?

Greg Gilbert

Znajdź odpowiedź na najważniejsze pytanie, jakie możesz zadać Gilbert w niezwykle przystępny i treściwy sposób wydobywa ze stron Pisma Świętego prawdę wynikającą ze stwierdzeń Chrystusa o sobie samym. Lektura obowiązkowa zarówno dla chrześcijanin, jak i dla osób poszukujących.
Jim Daly – prezes organizacji Focus on the Family

Ta książka to wspaniałe narzędzie, które posłuży przedstawieniu ludziom najbardziej zdumiewającego człowieka, jaki kiedykolwiek chodził po tym świecie.
Ron Brown – trener akademickiego klubu University of Nebraska Cornhuskers

Największym atutem Grega jest zdolność przedstawiania głębokich treści w prosty sposób. Kim jest Jezus? pomaga odróżnić Chrystusa takiego, jakim się sam przedstawia, od Jego przeinaczonego obrazu naszego autorstwa.
J.D. Greear – pastor przełożony kościoła Summit Church w Durham (Karolina Północna)

Gilbert rzuca nowe światło na znane sceny, łącząc fakty z ich znaczeniem. Czytelniku, masz przed sobą zaproszenie do osobistego poznania Jezusa.
Mark Dever – pastor przełożony kościoła Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie; przewodniczący organizacji 9Marks

 


Zbór – obraz Bożej chwaly

Mark Dever

Skoro Bóg upodobał sobie Kościół, społeczność wyznawców Chrystusa, jako Oblubienicę Baranka, to pragnie, by przynosił Mu chwałę i bzł Jego świadkiem w świecie. Chrześcijanie róznie odczytują nauczanie Nowego Testamentu doty-czące tego, jak winno funkcjonować Ciało Chrystusa. W tej książce znaleźć można biblijny, historyczny i praktyczny zarys działania widzia lnego, miejscowego prze-jawu tej wspólnoty ludu Bożego, jaką stanowi zbór.

Czym rózni się od innych grup ta prowadzona przez Ducha Świętego ,,maleńka trzódka” naśladowców Jezusa? Jak wyglądają rozmaite posługi diakonów, starszych i pastorów w zborze ustanowione przez jego Głowę i Odkupiciela? Co znaczy być członkiem zboru? W jaki sposób zarządzać wspólnotą? Czy ustrój kongregacjonali-styczny najlepiej odzwierciedla nowotestamentowy wzorzec działania społeczności wierzących dają cych świadectwo ewangelii?

Lektura tej książki pomoże każdemu chrześcijaninowi odpowiedzieć sobie na powyższe pytania, by efektywnie służyć Panu i bliźnim w zborze będącym obrazem Bożej chwały.

 


Dziewięć cech zdrowego kościoła

Mark Dever

O sprawia, że kościół jest zdrowy? Duża liczba członków? Duży parking? Ekscytująca muzyka? Atrakcyjny program?

Możliwe, że czytałeś już książki na ten temat – ale nie takie jak ta. Nowe, rozszerzone wydanie Dziewięciu cech zdrowego kościoła nie jest instrukcją wzrostu kościoła. To zbiór spisanych przez pastora wskazówek, które pomogą ci ocenić zdrowie twojego kościoła za pomocą dziewięciu kluczowych czynników, na które w wielu współczesnych kościołach nie zwraca się uwagi.

Niezależnie od tego, czy jesteś liderem kościoła czy członkiem zgromadzenia zaangażowanym w jego działalność, możesz troszczyć się o wymienione tu cechy w swoim kościele, wnosząc w niego nowe życie i uzdrowienie na chwałę Bogu.

 


Jak wygląda zdrowy kościół?

Mark Dever

Nowe wydanie w ładnej twardej oprawie.

Mark Dever, autor książki, pomaga chrześcijanom rozpoznać kluczowe cechy zdrowego kościoła: ekspozycyjne zwiastowanie, biblijną teologię i właściwe zrozumienie ewangelii, a następnie wzywa nas, abyśmy rozwijali te cechy w naszych kościołach. Biorąc przykład z autorów Nowego Testamentu, Mark wzywa wierzących, aby wiernie wykonywali swoją część pracy w życiu lokalnego kościoła (zboru). Książka „Jak wygląda zdrowy kościół?” zawiera ponadczasowe prawdy i praktyczne zasady, które pomogą każdemu z nas dobrze wywiązać się z roli, jaką Bóg powierzył nam w Ciele Chrystusa.

 


Zdrowi członkowie kościoła?

Thabiti Anyabwile

Książka Zdrowi członkowie kościoła wypełnia ogromną lukę w lite­raturze poruszającej temat praktycznego życia chrześcijańskiego. Stanowi niezwykle wartościowy, bezpośredni i łatwy w lekturze przewodnik po zagadnieniu kościoła lokalnego. Jest również głę­bokim, na wskroś biblijnym kompendium praktycznej eklezjo­logii napisanym z pasją i poczuciem palącej potrzeby naszych dni. W związku z tym będzie nieocenioną pomocą dla każdego członka kościoła, od początkującego aż po wytrawnego pastora. W czasach, gdy chrześcijan dotykają dezorientacja i brak pew­ności, jakiego rodzaju wspólnotą powinien być kościół, będzie to pomocny podręcznik nakreślający prawdziwe biblijne priorytety, a szczególnie to, jak odnoszą się one do każdego członka kościoła.
John MacArtur, przewodniczący organizacji Grace to You

Niektóre książki są tak proste, że niemal szkoda czasu nawet na ich pobieżną lekturę. Inne bywają tak skomplikowane, że chociaż poruszają niezwykle istotną tematykę, nie są warte czasu, jaki im się poświęca. Niekiedy jednak uda się znaleźć książkę, która jest równocześnie prosta i głęboka. Ta pozycja do nich należy. Obec­nie wiele osób podkreśla, jak ważne jest, żeby chrześcijanie żyli w społeczności, jednak niewielu odkryło biblijny, a zarazem oso­bisty i poruszający wymiar istoty rzeczy. Thabiti Anyabwile jest jednym z tych niewielu. Przeczytaj tę książkę, przemyśl ją, przy­nieś Bogu w modlitwie jej treść i zachęć do lektury inne osoby w twoim zgromadzeniu.
D. A. Carson, profesor Nowego Testamentu na Trinity Evangelical Divinity School

Doskonałe i bardzo potrzebne narzędzie koncentrujące naszą uwagę na pojedynczym członku kościoła. Wszyscy możemy zyskać na lekturze tej wnikliwej książki.
R. C. Sproul, dyrektor Ligonier Ministries, pastor przełożony ds. gło­szenia i nauczania w Saint Andrews Chapel w Sanford na Florydzie

 


Ewangelia i Ewangelizacja Indywidualna

Mark Dever

Dlaczego jesteśmy tak oporni, aby podzielić się najwspanialszą wiadomością na świecie? Czasem nasz problem może być tylko jednym z wielu na długiej liście. Być może nie znamy wystarczająco dobrze ewangelii lub tylko tak myślimy. A może uważamy, że głoszeniem Słowa Bożego powinni zajmować się wyłącznie osoby pełniące funkcję duchownych w kościele lub misjonarze. Jest też możliwe, iż sądzimy, że ewangelizujemy, a tak naprawdę tego nie robimy.

Jednym słowem, w tej książce omawiamy najlepszą ze wszystkich nowin, jaka kiedykolwiek się pojawiła, a my powinniśmy dzielić się nią z innymi.

 


Pod rządami milości

Jonathan Leeman

Jak lokalny kościół powinien odzwierciedlać Bożą miłość i Boży autorytet.

„Miłość jest jednym z najpopularniejszych tematów i najczęściej przywoływanych ideałów na świecie. Jest także jedną z najbardziej niewłaściwie rozumianych rzeczy. Książka Pod rządami miłości to odważna i orzeźwiająca krytyka obrazu rozwodnionej, egoistycznej i przyzwalającej na wszystko (tj. nieświętej) miłości, który panuje we współczesnej kulturze – a także w wielu kościołach. Ta książka przywraca również obraz miłości skupionej na Bogu, w której miłość Boga do świata jest nierozerwalnie złączona z Bożą świętą miłością Jego własnej chwały. Tylko ten drugi rodzaj sprawia, że ewangelia i dyscyplina kościelna nabierają sensu. Każda książka, która wyjaśnia, w jaki sposób Boży autorytet i sąd nie stanowią zaprzeczenia Bożej miłości, ale raczej jej manifestację, będzie radykalna – w dwoistym sensie oznaczającym zarówno powrót do korzeni jak i profetyczną krytykę – a ta książka zasługuje na to, aby ją potraktować poważnie i radykalnie zastosować”.
Kevin J. Vanhoozer, wykładowca teologii systematycznej na Trinity Evangelical Divinity School

„Choć można by użyć wielu słów, aby opisać zalety nowej książki Jonathana Leemana, to frazą, która najbardziej się narzuca, będzie na czasie. Z jednej strony w czytelny i przekonujący sposób artykułuje, jak nasza kultura podważyła charakter Bożej miłości, szczególnie w jej relacji z koncepcją autorytetu i sądu. Z drugiej strony w sposób przekonywujący i z pasją opisuje, jak Kościół Jezusa Chrystusa, wyposażony w biblijny obraz Bożej miłości, może pokazywać potrzebującemu światu dobro i piękno Boga na wiele rozmaitych sposobów. Każdy kościół, zarówno jego pastorzy jak i członkowie, powinni przeczytać tę bardzo na czasie książkę”.
Julius J. Kim, Dziekan ds. studenckich i wykładowca teologii praktycznej, Westminster Seminary, stan Kalifornia, USA

 


Jak rozumieć chrzest?

Bobby Jamieson

W całej książce mam na uwadze wszystkich trzech odbiorców. Zaczynamy od pytania: „Czym jest chrzest?” w rozdziale 1. W rozdziale 2 postawiono pytanie: „Kto powinien zostać ochrzczony?”. Rozdział 3 zawiera bi-blijną ocenę praktyki chrztu niemowląt. W rozdziale 4 pokazuję, dlaczego Biblia wymaga chrztu – to znaczy chrztu wiary – od członków kościoła. Rozdział 5 to analiza kilku scenariuszy, w których coś, co chrze-ścijanie nazywają „chrztem”, w rzeczywistości nim nie jest. Natomiast w rozdziale 6 przedstawione są pewne praktyczne wskazówki, w jaki sposób kościoły powinny udzielać chrztu ludziom wierzącym.

Ze względu na fakt, że 9Marks nie jest organizacją wyznaniową, seria Podstawy Funkcjonowania Kościoła nie została oznaczona jako materiał 9Marks. Wierzymy jednak, że jest ona bardzo pomocna dla kościoła na całym świecie i zachęcamy do korzystania z niej.

 


Jak rozumieć dyscyplinę kościelną?

Jonathan Leeman

Publikacja Jak rozumieć dyscyplinę kościelną? jest drugą z serii sześciu książek pod wspólnym tytułem: Podstawy funkcjonowania Kościoła.

Ze względu na fakt, że 9Marks nie jest organizacją wyznaniową, seria Podstawy Funkcjonowania Kościoła nie została oznaczona jako materiał 9Marks. Wierzymy jednak, że jest ona bardzo pomocna dla kościoła na całym świecie i zachęcamy do korzystania z niej.

 


Jak rozumieć Wieczerzę Pańską?

Bobby Jamieson

Publikacja Jak rozumieć Wieczerzę Pańską? jest czwartą serii sześciu książek pod wspólnym tytułem: Podstawy funkcjonowania Kościoła.

Ze względu na fakt, że 9Marks nie jest organizacją wyznaniową, seria Podstawy Funkcjonowania Kościoła nie została oznaczona jako materiał 9Marks. Wierzymy jednak, że jest ona bardzo pomocna dla kościoła na całym świecie i zachęcamy do korzystania z niej.

 


Jak rozumieć Wielkie Posłannictwo?

Mark Dever

Publikacja Jak rozumieć Wielkie Posłannictwo? jest trzecią a serii książek pod wspólnym tytułem: Podstawy funkcjonowania Kościoła.

Ze względu na fakt, że 9Marks nie jest organizacją wyznaniową, seria Podstawy Funkcjonowania Kościoła nie została oznaczona jako materiał 9Marks. Wierzymy jednak, że jest ona bardzo pomocna dla kościoła na całym świecie i zachęcamy do korzystania z niej.

 


Jak rozumieć autorytet kościoła?

Jonathan Leeman

Publikacja Jak rozumieć autorytet kościoła? jest ostatnią z serii sześciu książek pod wspólnym tytułem: Podstawy funkcjonowania Kościoła.

Ze względu na fakt, że 9Marks nie jest organizacją wyznaniową, seria Podstawy Funkcjonowania Kościoła nie została oznaczona jako materiał 9Marks. Wierzymy jednak, że jest ona bardzo pomocna dla kościoła na całym świecie i zachęcamy do korzystania z niej.

 


Jak rozumieć przywództwo w kościele?

Mark Dever

Publikacja Jak rozumieć przywództwo w kościele? jest piątą z serii sześciu książek pod wspólnym tytułem: Podstawy funkcjonowania Kościoła.

Ze względu na fakt, że 9Marks nie jest organizacją wyznaniową, seria Podstawy Funkcjonowania Kościoła nie została oznaczona jako materiał 9Marks. Wierzymy jednak, że jest ona bardzo pomocna dla kościoła na całym świecie i zachęcamy do korzystania z niej.*linki do serwisu Amazon są linkami sponsorowanymi.