Głoszenie ewangelii na pogrzebach

Autor Brian Croft | 03.19.2021

Najlepszą radę jaką otrzymałem odnośnie wygłaszania kazań na pogrzebie kogoś, kogo nie znałem jest ta: „W swoim kazaniu nie wysyłaj ich do nieba. Nie wysyłaj ich do piekła. Po prostu głoś ewangelię zebranym”. Ta zasada określa nasze zadanie niezależnie od rodzaju pogrzebu jaki sprawujemy. Ironią losu jest to, że skupiamy się na życiu zmarłego, podczas gdy nabożeństwo pogrzebowe jest tak naprawdę dla tych, którzy na nie przyszli. Podczas kazania, ewangelia musi […]