Od „uczestnictwa” do członkostwa w kościele

Jednym z praktycznych wyzwań, przed którymi stajemy jako pastorzy, jest zachęcenie osób uczęszczających do kościoła do aktywnego członkostwa w kościele. Jak możemy pomóc poszczególnym osobom zrozumieć konieczność i radość z przynależności do lokalnego zgromadzenia wierzących? 6 sugestii Podajemy tutaj sześć sugestii. Pierwsze cztery mają na celu stworzenie środowiska, w którym członkostwo jest cenione i zrozumiane. […]