Teologia biblijna i zwiastowanie ewangelii

Autor Jeramie Rinne | 12.09.2021

Czy głoszenie ekspozycyjne może być jednocześnie ewangelizacyjne? Czasem kaznodzieje obawiają się wykładać biblijne księgi w sposób ekspozycyjny, uznając, iż podejście to jest dobre do nauczania teologii dojrzałych chrześcijan, ale nie jest pomocne w zrozumieniu ewangelii przez osoby nienawrócone. Obawa ta narasta, kiedy pastorzy rozważają głoszenie z ksiąg starotestamentowych. W jaki sposób, niedziela za niedzielą, studiowanie […]