Członkostwo w kościele

Dlaczego każdy chrześcijanin powinien dołączyć do kościoła?

Answer
01.02.2021

Każdy chrześcijanin powinien dołączyć do kościoła, ponieważ wymaga tego Pismo Święte. To prawda, w Piśmie Świętym nie ma żadnego bezpośredniego polecenia, które mówiłoby: „Każdy chrześcijanin musi dołączyć do lokalnego kościoła”. Ale dwie rzeczy w Piśmie Świętym wskazują na to, że każdy chrześcijanin powinien być członkiem lokalnego kościoła.

  1. Jezus ustanowił kościół, aby był publiczną, ziemską instytucją, która rozpoznaje, potwierdza i nadzoruje tych, którzy twierdzą, że w Niego wierzą (Mt 16:18–19, 18:15–20). Jezus ustanowił kościół, aby ten publicznie deklarował, kto do Niego należy, prezentując w ten sposób światu Dobrą Nowinę o sobie samym (J 17:21.23, patrz też Ef 3:10). Jezus chce, żeby świat wiedział, kto należy do Niego, a kto nie. W jaki sposób świat może wiedzieć, kto należy do Niego, a kto nie? Mogą zobaczyć, którzy ludzie publicznie utożsamiają się z Jego ludem w widocznej, publicznej instytucji, którą założył właśnie w tym celu. Mogą patrzeć na członków kościoła. A jeśli niektórzy uważają, że są częścią Kościoła powszechnego, mimo że nie należą do żadnego kościoła lokalnego, to odrzucają tym samym plan Jezusa dla nich i dla Jego Kościoła. Zamiarem Jezusa jest to, by Jego ludzie byli rozpoznawalni przez widoczną, publiczną grupę, a to oznacza wspólne przyłączanie się do lokalnych kościołów.
  2. Pismo Święte wielokrotnie nakazuje chrześcijanom podporządkowanie się swoim liderom (Hbr 13:17, 1Ts 5:12–13). Jedynym sposobem, aby to zrobić, jest publiczne zobowiązanie się do bycia członkami ich trzody, wyrażając tym samym: „Zobowiązuję się słuchać waszego nauczania, podążać za waszymi wskazówkami i poddawać się waszemu przywództwu”. Nie ma innego sposobu, by przestrzegać biblijne polecenie podporządkowania się swoim przywódcom, jeśli nigdy tak naprawdę nie poddałeś się im przez dołączenie do lokalnego kościoła.

Tłumaczenie: Wierni Słowu

Więcej artykułów na ten temat: