Centralna rola lokalnego kościoła

Autor Mark Dever | 12.09.2021

Rola lokalnego kościoła była dla mnie istotna od kiedy tylko w liceum stałem się chrześcijaninem. Podczas pierwszego lata od mojego nawrócenia, nieco czasu (a właściwie bardzo wiele) spędzałem w bibliotece. Statystyki mówiące o rosnącej liczbie członków naszego kościoła zestawiałem z kurczącą się obecnością na nabożeństwach. Grafika, którą zrobiłam w przedkomputerowej erze, była właściwie arkuszem papieru […]

Od „uczestnictwa” do członkostwa w kościele

Jednym z praktycznych wyzwań, przed którymi stajemy jako pastorzy, jest zachęcenie osób uczęszczających do kościoła do aktywnego członkostwa w kościele. Jak możemy pomóc poszczególnym osobom zrozumieć konieczność i radość z przynależności do lokalnego zgromadzenia wierzących? 6 sugestii Podajemy tutaj sześć sugestii. Pierwsze cztery mają na celu stworzenie środowiska, w którym członkostwo jest cenione i zrozumiane. […]

Jak „przynależność przed wiarą” wpływa na lokalny kościół

Uwaga redakcji EWC: „Przynależność przed wiarą” (ang. belonging before believing) – praktyka niektórych kościołów polegająca na dawaniu poczucia przynależności do wspólnoty lokalnego kościoła osobom, które nie stały się jeszcze chrześcijanami. Jednym z wielkich stwierdzeń odnośnie współczesnego świata jest to, że poeta John Donne miał rację, a muzycy Simon i Garfunkel[1] się mylili: Nie jestem skałą. […]

Oświadczenie na temat regularnego uczestnictwa w nabożeństwach

Autor Garrett Kell | 12.09.2021

Uwaga redakcji: Poniżej prezentujemy oświadczenie starszych zboru Del Ray Baptist Church w Alexandrii w Wirginii, USA. Kościół ten prowadzi „Nauczanie duszpasterskie”, które ma na celu pomóc ich zgromadzeniu w rozważaniach nad ważnymi tematami biblijnymi, które mają wpływ na życie ich kościoła. Oświadczenie to zostało opracowane, aby pomóc ustalić, jakie jest znaczenie regularnego uczestnictwa w cotygodniowych nabożeństwach. […]

Czy członkostwo w kościele jest biblijne?

Autor Matt Chandler | 12.09.2021

„Oblubienicą będąc Chrystusa, nie może być splamiona cudzołóstwem; jest nienaruszona i wstydliwa. Jeden zna dom; jednego łoża świętobliwości czystym strzeże wstydem. Zachowuje nas Bogu; ona synów swoich, których porodziła, królestwu przekazuje. Ktokolwiek, będąc odłączonym od Kościoła, łączy się z cudzołożnicą, sam się wyklucza od obietnic Kościoła. Nie osiągnie nagrody od Chrystusa, kto opuścił Kościół Chrystusowy, […]

Potrzebujemy ich: knujący i prowokujący członkowie kościoła

Autor Greg Gilbert | 07.16.2021

Jako pastor, prawdopodobnie ostatnią rzeczą, o której chciałbyś słyszeć, to członkowie, którzy zdają się nieustannie knuć przeciwko jedności kościoła. Przy jakimkolwiek stole usiądą, jakiekolwiek zajęcia będą prowadzić, jakiekolwiek przyjaźnie będą zawiązywać, wydaje się, że zawsze prowokują innych do niezadowolenia, narzekania czy nawet sprzeczki. Zdziwisz się, odkrywając, że List do Hebrajczyków wzywa członków kościoła do tego, […]

Porządkowanie kościelnych list członkowskich (część 2): Lista troski

Autor Matt Schmucker | 07.16.2021

W jaki sposób, kierując się miłością, możemy usunąć członków z listy naszego kościoła, nie wywołując przy tym podziałów i nie raniąc uczuć członków, którzy pozostają w zgromadzeniu? Słusznym jest, aby pastor zainteresował się nadmiernie rozdętymi listami członków, które nie oddają faktycznego stanu osób uczestniczących w życiu zboru. Trudno jest jednak przewidzieć, jak zareagują ci, których […]

Teologiczna krytyka multi-site: Czym właściwie jest kościół?

Autor Jonathan Leeman | 06.17.2021

Uwaga redakcji: „Multi-site” to angielski termin określający zgromadzenia chrześcijan spotykających się w kilku lub wielu miejscach, które nazywają siebie jednym kościołem.   Jakie elementy uważasz za konieczne, aby uznać grupę chrześcijan za lokalny kościół? Zakładam, że nie uważasz, iż troje chrześcijan rzucających do siebie frisbee w parku stanowią lokalny kościół. Co więc nim jest? Co […]

Jak poprowadzić mój kościół ku właściwemu zrozumieniu członkostwa w kościele?

05.24.2021

Głoś ewangelię. Nauczaj o Bożej świętości, grzeszności człowieka, zastępczej ofierze Chrystusa oraz zmartwychwstaniu. O naszej potrzebie odwrócenia od grzechu i zaufania Mu. Wyjaśnij, że ci, którzy nie są oddani sobie nawzajem w miłości, nie mają też powodów by sądzić, że są oddani Bogu w miłości (1J 4:20-21). Używaj wyznania wiary i przymierza kościelnego. Wymagaj od […]

Czym powinno charakteryzować się członkostwo w kościele?

05.04.2021

Członkostwo w kościele powinno charakteryzować się następującymi cechami: Członkowie kościoła powinni być chrześcijanami. W Dziejach Apostolskich ci, którzy uwierzyli w ewangelię, zostali dołączeni do kościoła (Dz 2:41,47). Listy Pawła do kościołów są listami kierowanymi do chrześcijan (Rz 1:7, 1Kor 1:2). Żaden kościół nie będzie w stanie bezbłędnie rozpoznać, kto jest, a kto nie jest chrześcijaninem. […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2