Wspólnotowy wymiar nawrócenia

Autor Jonathan Leeman | 07.16.2021

Jeśli w twoim rozumieniu nawrócenia brakuje wymiaru wspólnotowego, to brakuje ci istotnej części całej doktryny. Istota przymierza wiąże się z ludem przymierza. Najpierw relacja pionowa, następnie – nierozerwalnie – pozioma Nie oznacza to, że powinniśmy umieszczać wymiar wspólnotowy na pierwszym miejscu. Spójrzmy na przykład na dobrze znaną wypowiedź N.T. Wrighta na temat usprawiedliwienia: „[w usprawiedliwieniu] […]

Jak dać fałszywe poczucie pewności zbawienia – sześć sposobów

Autor Mike McKinley | 03.19.2021

Jako pastor mam relację z wieloma ludźmi, którzy czasami mają wątpliwości co do swojego nawrócenia. Ich grzechy są stale przed ich oczami, a ich upadki są w ich odczuciu nieustanne. Co do większości z nich uważam, że są wiernymi Bogu braćmi i siostrami, którzy potrzebują pocieszenia i otuchy. Jednak jest jeszcze inna grupa ludzi w wielu naszych kościołach, która niepokoi mnie znacznie bardziej. Mają zdecydowane, ale bezpodstawne przekonanie, że są prawdziwie nawróceni. […]

Ewangelizowanie „nawróconych”

Autor Bob Johnson | 03.19.2021

Niektóre z naszych najbardziej oczywistych okazji do ewangelizacji dotyczą osób, które są członkami naszych kościołów. Masz już z nimi relację. Plusem jest to, że często już przekazywałeś im ewangelię. Bóg dał ci również pewne możliwości, aby osobiście poprowadzić ich do Chrystusa. Paweł ostrzegał starszych kościoła w Efezie, że wejdą między nich drapieżne wilki, próbując zaszkodzić trzodzie (Dz 20:29). W drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia […]

Jaką praktyczną różnicę sprawia biblijne zrozumienie nawrócenia w życiu kościoła?

03.19.2021

Kościół, który posiada biblijne zrozumienie nawrócenia, będzie: Ostrożny w przyjmowaniu nowych członków. Prosił każdego potencjalnego członka o wyjaśnienie ewangelii. Starać się dowiedzieć, czy są jakieś obszary niewyznanego grzechu. Udzielał chrztu i Wieczerzy Pańskiej z ostrożnością. Członkowie nie będą naciskać na pastora, by chrzcił ludzi w pośpiechu i bez rozeznania. Stół Pański powinien być odpowiednio „ogrodzony” (osoba usługująca wyjaśni kto powinien uczestniczyć, a kto nie). Ostrożny odnośnie sposobów ewangelizacji, […]

Czym jest nawrócenie?

Autor Brad Wheeler | 09.28.2020

Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, kiedy Bóg ożywia osobę martwą duchowo, prowadząc ją do upamiętania ze swoich grzechów i wiary w Chrystusa. Gdy Jezus wzywa nas do upamiętania, to wzywa nas do nawrócenia. Jest to radykalna zmiana w naszej wierze i postępowaniu. (Mk.1:15) Gdy Jezus wzywa nas, abyśmy wzięli swój krzyż i poszli za […]