Błędna eklezjologia i jej zgubny wpływ zdrowie kościołów

Autor Mark Collins | 07.16.2021

„Czym jest kościół?”. Zawsze bałem się tego pytania. W wieku 28 lat awansowałem na stanowisko regionalnego dyrektora misji. Pamiętam pewne comiesięczne spotkanie liderów, na którym było obecnych więcej niż 80 misjonarzy, służących na co dzień w regionie nazywanym oknem 10/40[1]. Nasze rozmowy miały nas motywować i zachęcać – i przeważnie tak było. Rozmawialiśmy o strategii […]

Właściwa doktryna nawrócenia i jej niedoceniane duszpasterskie znaczenie

Autor Jonathan Leeman | 07.16.2021

Właściwie rozumiana doktryna nawrócenia pomoże ci w pracy duszpasterskiej. Przykład z życia Pozwól, że od razu przejdę do sedna sprawy posługując się przykładem z własnego życia. Wyznałem kiedyś swoje grzeszne pragnienie mojemu przyjacielowi i wyjaśniłem, że najbardziej frustrujące jest to, że moja teologia mówiła mi, że było to złe, ale część mnie miała ochotę to […]

W jaki sposób dokonać zmian w kościele?

Autor Mark Dever | 07.16.2021

Pastorzy często mnie pytają: “Jak możemy dokonać zmian w naszych kościołach?”. Zbyt wielu pasterzy zraziło do siebie własne zbory starając się je zmienić. Niektórzy nawet zostali wyrzuceni. Jednakże, jako duszpasterze, musimy prowadzić nasze zbory do zmian, pomimo że zmiany często będą trudne. Poniżej przedstawiam kilka sugestii, jak możemy wprowadzić zmiany: nauczaj, zostań i kochaj. Nauczaj […]

Duszpasterstwo w skali makro i mikro: ważna różnica

Autor Tim Witmer | 05.24.2021

Kiedy nabierałem coraz większego przekonania o wielkim znaczeniu odpowiedzialności starszych zboru za opiekę nad swoją trzodą, zmagałem się z faktem, że są oni wezwani do wypełniania ważnych zadań na poziomie wspólnotowym, zborowym. Z drugiej jednak strony, fundamentem służby duszpasterskiej musi być osobista opieka i interakcja z wierzącymi. Pojęcia duszpasterstwa w skali makro i mikro mają […]

Odnowiona wizja udanej służby

Autor Mark Dever | 05.24.2021

Pisarz i teolog David Wells w 1993 roku w swojej książce God in the Wasteland napisał: „Studenci [seminarium] są niezadowoleni z obecnego stanu kościoła. Sądzą, że stracił on swój wizjonerski charakter i oczekują więcej, niż kościół jest im w stanie zaoferować”. Wells zgadza się jednak, że niezadowolenie nie wystarczy. Potrzebujemy czegoś więcej. Zdecydowanie musimy z […]

Co można uznać za sukces w służbie w kościele? Jak go zmierzyć?

05.24.2021

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odgrywają tu rolę rywalizujące ze sobą kryteria.   Mierzenie tego, co nadziemskie? Nadziemskie owoce nie zawsze mogą być mierzalne. Sukces równa się wierności. Jednym z naszych najważniejszych kryteriów sukcesu powinna być wierność w głoszeniu Słowa Bożego i prowadzenie własnego życia zgodnie ze Słowem. Więcej niż frekwencja. Ilość ludzi […]

Co jest najważniejsze w pracy młodego pastora?

05.04.2021

Głoś Słowo. Najważniejszą rzecz jaką młody pastor musi robić jest głoszenie Słowa Bożego. Wszystko zaczyna się od tego. Słowo Boże przemienia grzeszników i uświęca wierzących (1 Tes. 1:5; Jan. 17:17). Słowo Boże daje wzrost, zdrowie, Bożą przemianę (1 Tes. 2:13). Dlatego, wierne ekspozycyjne głoszenie Słowa Bożego musi być najważniejszym priorytetem dla młodego pastora. Kochaj ludzi. Pastor […]

O co pastor powinien walczyć na śmierć i życie?

04.15.2021

Bez wątpienia na takie pytania należy odpowiadać indywidualnie w każdym przypadku. Tutaj przedstawiamy siedem ogólnych obszarów, o które pastorzy powinni być gotowi walczyć:  Ewangelia. Im bliżej danej kwestii do ewangelii, tym bardziej pastor powinien być gotowy się postawić. Oczywiście, to oznacza postawienie się przeciwko komuś, kto głosi fałszywą ewangelię albo doktryny, które mogłyby prowadzić do […]

Czy ważne jest używanie tytułów „starszy” oraz „diakon”?

03.19.2021

Chociaż tytuły „starszy” i „diakon” nie są niezbędne w służbie kościoła, jest jednak kilka dobrych powodów, dla których zbory powinny używać tych biblijnych wyrażeń: 1. Demonstruje to, że Pismo jest naszym autorytetem, a nie ludzka mądrość. Używanie biblijnych tytułów ukazuje, że postępujemy według Bożych wskazówek, nie podejmując własnych decyzji odnośnie struktury kościelnego przywództwa. Bóg dał Kościołowi podstawową strukturę, która ma być skrupulatnie przestrzegana. Odejście od niej lub zdecydowanie, że nie potrzeba nazywać naszych […]

Od kościoła prowadzonego przez diakonów do kościoła prowadzonego przez starszych

Autor Phil Newton | 03.19.2021

Uwaga redakcji: Ilekroć w tekście użyto słowa „diakon”, mowa jest nie tylko o tych, którzy formalnie posiadają taki tytuł w lokalnym kościele, ale o wszystkich, którzy wypełniają biblijne obowiązki diakonów. W Polsce może to być np. członek Rady Zboru, który nie spełnia wymagań stawianych starszym zboru. W jednej z moich pierwszych służb jako pastor, dwóch diakonów robiło coś dziwnego: oni w zasadzie prowadzili zgromadzenie. Poza tymi dwoma mężczyznami, kościół miał typowy baptystyczny porządek z połowy […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2