Oferowanie i przyjmowanie pobożnej krytyki: wyostrzanie słowem jedni drugich

Autor Garrett Kell | 11.17.2021

Żelazo ostrzy żelazo; człowieka ostrzy człowiek Przysłów 27:17 Krytyka jest czymś, czego zwykliśmy unikać. Staramy się unikać trudnych konwersacji, w których nasze zachowanie, motywy czy służba są poddawane ocenie innych osób. Jednocześnie wielu z nas nie lubi dzielić się krytyką z innymi, ponieważ moglibyśmy zostać odebrani za osobę osądzającą albo taką, która nie zważa na […]

22 błędy popełniane przez pastorów podczas wdrażania dyscypliny

Autor Jonathan Leeman | 04.15.2021

Podczas stosowania formalnej dyscypliny kościelnej pastorzy czasami popełniają następujące błędy: Nie uczą swojego zgromadzenia, czym jest dyscyplina w kościele i dlaczego należy ją praktykować. Nie praktykują formalnego członkostwa, w tym: (1) nauczania ludzi, do czego zobowiązuje członkostwo, zanim staną się członkami kościoła; (2) zachęcania do członkostwa ludzi uczęszczających na nabożeństwa; (3) skrupulatnych rozmów ze wszystkimi, […]

„Nie rób tego!!” – dlaczego nie powinieneś stosować dyscypliny kościelnej

Autor Mark Dever | 04.15.2021

„Nie rób tego”. To pierwsza rzecz, którą mówię pastorom, kiedy odkryją, że dyscyplina kościelna jest w Biblii. Mówię: „Nie rób tego, przynajmniej jeszcze nie teraz”. Dlaczego udzielam takiej rady? Zastanówmy się, co dzieje się w procesie odkrywania prawdy. Gdy pastorzy słyszą pierwszy raz o dyscyplinie kościelnej, często myślą, że ta koncepcja jest absurdalna. Brzmi, jak […]

Kiedy stosować dyscyplinę w kościele i jak konfrontować grzech?

Autor Jonathan Leeman | 04.15.2021

Od poniedziałku do soboty w sytuacjach typowych dla każdej relacji – właśnie wtedy powinna zachodzić olbrzymia większość kościelnej dyscypliny. Oczywiście nie oznacza to, że pragniemy kościoła, w którym ludzie tylko biegają naokoło i wytykają swoje błędy. Nie, to byłoby okropne. Po prostu chcemy widzieć kościół pełen ludzi spragnionych świętości. Ludzi, którzy zwykle sami pytają o […]

Podstawy dyscypliny kościelnej

Autor Jonathan Leeman | 04.15.2021

Co pomyślałbyś o trenerze, który instruuje swoich graczy, ale nigdy nie przeprowadza ćwiczeń? Lub o nauczycielce matematyki, która wyjaśnia temat, ale nigdy nie koryguje błędów swoich uczniów? Czy też o lekarzu, który mówi o zdrowiu, ale ignoruje nowotwory? Prawdopodobnie powiedziałbyś, że każda z tych osób wykonuje jedynie połowę swojej pracy. Trening sportowy wymaga instruowania oraz […]

Kiedy kościół powinien stosować dyscyplinę?

03.19.2021

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy mówimy o formalnej, czy nieformalnej dyscyplinie kościelnej według definicji Jaya Adamsa. Nieformalna dyscyplina kościelna wiąże się ze skonfrontowaniem kogoś prywatnie, podczas gdy formalna dyscyplina kościelna wiąże się z procesem dotyczącym całej społeczności kościoła. Dyscyplina nieformalna. Każdy grzech, niezależnie od tego, na ile jest on poważny, może poprowadzić do prywatnego upomnienia w relacji pomiędzy dwoma braćmi […]

Jak w praktyce mogę prowadzić innych chrześcijan w uczniostwie?

01.02.2021

Przyłącz się do kościoła. Przychodź wcześniej na spotkania zboru i zostawaj po nich dłużej. Praktykuj gościnność wobec członków swojego lokalnego kościoła. Proś Boga o zdrowe i znaczące przyjaźnie. O ile to możliwe, zaplanuj w swoim budżecie wydatki na regularne spotkania z innymi chrześcijanami. Omów to ze swoją współmałżonką. Zaplanuj również w swoim budżecie wydatki na […]

Czym jest dyscyplina kościelna?

01.02.2021

Dyscyplina kościelna jest aktem kościoła polegającym na przeciwstawieniu się czyjemuś grzechowi i wezwaniu tej osoby do upamiętania. W przypadku braku upamiętania, osoba która podaje się za wierzącą – zostanie wykluczona z listy członków kościoła i z udziału w Wieczerzy Pańskiej, w konsekwencji poważnego grzechu i braku upamiętania – odmowy wyrzeczenia się grzechu. W szerszym znaczeniu […]