Czym jest ewangelia? Wąskie i szerokie znaczenie

Autor Greg Gilbert | 12.09.2021

Ostatnimi czasy w kościołach ewangelicznych toczy się wiele dyskusji na temat tego, jak chrześcijanie powinni definiować ewangelię – czy powinniśmy mówić, że ewangelia jest wyłącznie przesłaniem o tym, że grzesznicy mogą uzyskać przebaczenie grzechu przez upamiętanie i wiarę w ukrzyżowanego Chrystusa, czy może jest czymś więcej? Dyskusja ta nasila się, a niekiedy wręcz zaognia między […]

Koncentrowanie się na ewangelii: ostrzeżenie i zalecenie

Autor Bobby Jamieson | 04.15.2021

Jak możemy mówić o rzeczach spoza ewangelii, bez odchodzenia od ewangelii? Z drugiej strony, jeśli ewangelia jest tak niezwykle ważna, to czy w ogóle możemy „wychodzić poza” nią w jakimkolwiek sensie? Te dwa pytania stawiane są przez coraz bardziej słyszalny ruch skoncentrowanych-na-ewangelii chrześcijan ewangelicznych. Po pierwsze, uważam, że widocznie rosnący wśród chrześcijan ewangelicznych nacisk na […]

Czym jest ewangelia?

04.15.2021

Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, co zrobił Jezus Chrystus, aby pojednać grzeszników z Bogiem. Oto jej pełny obraz: Jedyny Bóg, który jest święty, uczynił nas na swoje podobieństwo, abyśmy mogli Go znać (1 Mojż. 1:26-28). Ale zgrzeszyliśmy i odcięliśmy się od Niego (1 Mojż. 3; Rzym. 3:23). W swoim wielkim miłosierdziu, Bóg posłał swojego […]

Ewangelia świeci najbardziej, kiedy znajduje się centrum kazania

Autor David King | 03.19.2021

Czy film „Narzeczoną dla księcia” można nazwać klasykiem? Jeśli policzyć zapadające w pamięć kwestie – zdecydowanie tak. Jedną z takich kwestii wypowiada lubiana postać filmu, Inigo Montoya. Vizzini w kółko wykrzykuje „niewyobrażalne!”, przez co Inigo jest nieco zdezorientowany. W końcu mówi mu: „Ciągle powtarzasz to słowo. Chyba nie znasz jego znaczenia”. W kontekście głoszenia Słowa często używa się określenia „skupione (skoncentrowane) na ewangelii”. Zawsze, gdy to słyszę, przypomina […]

Głoszenie ewangelii na pogrzebach

Autor Brian Croft | 03.19.2021

Najlepszą radę jaką otrzymałem odnośnie wygłaszania kazań na pogrzebie kogoś, kogo nie znałem jest ta: „W swoim kazaniu nie wysyłaj ich do nieba. Nie wysyłaj ich do piekła. Po prostu głoś ewangelię zebranym”. Ta zasada określa nasze zadanie niezależnie od rodzaju pogrzebu jaki sprawujemy. Ironią losu jest to, że skupiamy się na życiu zmarłego, podczas gdy nabożeństwo pogrzebowe jest tak naprawdę dla tych, którzy na nie przyszli. Podczas kazania, ewangelia musi […]

Co jest najbardziej podstawowym problemem według ewangelii?

01.02.2021

Czy w ewangelii chodzi głownie o zaspokajanie naszych potrzeb? Spełnianie naszego pragnienia poczucia wartości? Przemianę społeczeństwa? Naukę o tym, jak żyć lepiej? Pomoc ubogim? Czynienie nas bogatymi i zdrowymi? Każdy z tych pomysłów skupia się na wybranym problemie, tak jakbyśmy stwierdzali: „Właśnie o to chodzi w ewangelii!”. Ale czy któraś z powyższych propozycji jest rzeczywiście […]

Jak przetrwać kryzys kulturowy

Autor Mark Dever | 01.02.2021

Opinia publiczna odnośnie małżeństw homoseksualnych zmienia się [dostęp w j. ang.], podobnie jak zmieniają się prawa państw odnośnie tego tematu. A zmiany te, niewątpliwie, są tylko jednymi z wielu. Poglądy na rodzinę, miłość, seksualność, tolerancję, Boga i na wiele innych spraw, zmierzają w kierunku, który stawia chrześcijan wierzących Słowu Bożemu w defensywie. Z łatwością można […]

Czy wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia?

01.02.2021

Wyzwanie kulturowe: W dzisiejszych czasach ludzie uwielbiają otwartość. Chcemy, by każdy miał rację. Myślimy, że być w błędzie można jedynie wtedy, gdy uważamy, że ktoś inny mógłby być w błędzie. Dlatego, gdy chodzi o sprawy religii, mówimy: „Wszystkie ścieżki prowadzą do Boga. Nie ma jednej właściwej drogi. Słuszną rzeczą jest wierzyć w to, co sprawdza […]

Dlaczego piekło jest nierozłączną częścią ewangelii

Autor Greg Gilbert | 01.02.2021

Temat piekła jest tematem, który – jak żaden inny – sprawia, że chcemy odwrócić nasz wzrok i myśleć o czymś zupełnie innym. Dla niektórych, groza chrześcijańskiej doktryny piekła – czyli miejsca wiecznej, świadomej męki, gdzie ukarani są wrogowie Boga – doprowadziło nie tylko do odwrócenia oczu czy myśli, ale do całkowitego jej zaprzeczenia. „Na pewno” […]