Od „uczestnictwa” do członkostwa w kościele

Jednym z praktycznych wyzwań, przed którymi stajemy jako pastorzy, jest zachęcenie osób uczęszczających do kościoła do aktywnego członkostwa w kościele. Jak możemy pomóc poszczególnym osobom zrozumieć konieczność i radość z przynależności do lokalnego zgromadzenia wierzących? 6 sugestii Podajemy tutaj sześć sugestii. Pierwsze cztery mają na celu stworzenie środowiska, w którym członkostwo jest cenione i zrozumiane. […]

Jak „przynależność przed wiarą” wpływa na lokalny kościół

Uwaga redakcji EWC: „Przynależność przed wiarą” (ang. belonging before believing) – praktyka niektórych kościołów polegająca na dawaniu poczucia przynależności do wspólnoty lokalnego kościoła osobom, które nie stały się jeszcze chrześcijanami. Jednym z wielkich stwierdzeń odnośnie współczesnego świata jest to, że poeta John Donne miał rację, a muzycy Simon i Garfunkel[1] się mylili: Nie jestem skałą. […]

Oświadczenie na temat regularnego uczestnictwa w nabożeństwach

Autor Garrett Kell | 12.09.2021

Uwaga redakcji: Poniżej prezentujemy oświadczenie starszych zboru Del Ray Baptist Church w Alexandrii w Wirginii, USA. Kościół ten prowadzi „Nauczanie duszpasterskie”, które ma na celu pomóc ich zgromadzeniu w rozważaniach nad ważnymi tematami biblijnymi, które mają wpływ na życie ich kościoła. Oświadczenie to zostało opracowane, aby pomóc ustalić, jakie jest znaczenie regularnego uczestnictwa w cotygodniowych nabożeństwach. […]

Czy członkostwo w kościele jest biblijne?

Autor Matt Chandler | 12.09.2021

„Oblubienicą będąc Chrystusa, nie może być splamiona cudzołóstwem; jest nienaruszona i wstydliwa. Jeden zna dom; jednego łoża świętobliwości czystym strzeże wstydem. Zachowuje nas Bogu; ona synów swoich, których porodziła, królestwu przekazuje. Ktokolwiek, będąc odłączonym od Kościoła, łączy się z cudzołożnicą, sam się wyklucza od obietnic Kościoła. Nie osiągnie nagrody od Chrystusa, kto opuścił Kościół Chrystusowy, […]

Potrzebujemy ich: knujący i prowokujący członkowie kościoła

Autor Greg Gilbert | 07.16.2021

Jako pastor, prawdopodobnie ostatnią rzeczą, o której chciałbyś słyszeć, to członkowie, którzy zdają się nieustannie knuć przeciwko jedności kościoła. Przy jakimkolwiek stole usiądą, jakiekolwiek zajęcia będą prowadzić, jakiekolwiek przyjaźnie będą zawiązywać, wydaje się, że zawsze prowokują innych do niezadowolenia, narzekania czy nawet sprzeczki. Zdziwisz się, odkrywając, że List do Hebrajczyków wzywa członków kościoła do tego, […]

Kościół nie kończy się w niedzielę wieczorem

Autor Sam Emadi | 07.16.2021

Uwaga redakcji EWC: Kongregacjonalizm (z łac. congregatio, wspólnota) – forma organizacji kościołów protestanckich, której podstawą jest niezależność i autonomia poszczególnych wspólnot. Kongregacjonaliści twierdzą, że lokalny kościół jest ostatecznie odpowiedzialny za swoich członków, dyscyplinę zborową i doktrynę. Ale co to oznacza w praktyce? Czy całe wspólnoty są odpowiedzialne jedynie za niewielką część życia kościelnego, a resztą mają zająć się starsi […]

Porządkowanie kościelnych list członkowskich (część 2): Lista troski

Autor Matt Schmucker | 07.16.2021

W jaki sposób, kierując się miłością, możemy usunąć członków z listy naszego kościoła, nie wywołując przy tym podziałów i nie raniąc uczuć członków, którzy pozostają w zgromadzeniu? Słusznym jest, aby pastor zainteresował się nadmiernie rozdętymi listami członków, które nie oddają faktycznego stanu osób uczestniczących w życiu zboru. Trudno jest jednak przewidzieć, jak zareagują ci, których […]

Porządkowanie kościelnych list członkowskich

Autor Matt Schmucker | 07.16.2021

Chociaż prawie każdego dnia słyszę opowieści przywódców kościołów z całego kraju, niezmiernie zaskoczył mnie poniższy mail od pewnego wiernie pełniącego swe obowiązki diakona z kościoła baptystycznego: „Byłbym wdzięczny, gdybym mógł porozmawiać z Tobą na temat uporządkowania kościelnych rejestrów. Pracując nad bazą członków naszego kościoła, zacząłem wczoraj tworzyć listę wdów i odkryłem, że spośród 141 wdów, […]

Teologiczna krytyka multi-site: Czym właściwie jest kościół?

Autor Jonathan Leeman | 06.17.2021

Uwaga redakcji: „Multi-site” to angielski termin określający zgromadzenia chrześcijan spotykających się w kilku lub wielu miejscach, które nazywają siebie jednym kościołem.   Jakie elementy uważasz za konieczne, aby uznać grupę chrześcijan za lokalny kościół? Zakładam, że nie uważasz, iż troje chrześcijan rzucających do siebie frisbee w parku stanowią lokalny kościół. Co więc nim jest? Co […]

Jak możemy rozróżnić, co powinno być częścią chrześcijańskiego nabożeństwa, a co nie?

05.24.2021

Dla niektórych chrześcijan, odpowiedź na to pytanie wydaje się boleśnie oczywista: “Bóg daje nam wolność, aby uwielbiać Go w sposób dowolny, taki jaki chcemy. Powinniśmy robić cokolwiek, do czego pobudza nas Duch Święty – w końcu, nie możemy gasić Ducha!”. Ale co, jeżeli ktoś zechce wielbić Boga kłaniając się przed Jego wizerunkiem? Dobrze, może jednak […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2