Potrzebujemy ich: knujący i prowokujący członkowie kościoła

Autor Greg Gilbert | 07.16.2021

Jako pastor, prawdopodobnie ostatnią rzeczą, o której chciałbyś słyszeć, to członkowie, którzy zdają się nieustannie knuć przeciwko jedności kościoła. Przy jakimkolwiek stole usiądą, jakiekolwiek zajęcia będą prowadzić, jakiekolwiek przyjaźnie będą zawiązywać, wydaje się, że zawsze prowokują innych do niezadowolenia, narzekania czy nawet sprzeczki. Zdziwisz się, odkrywając, że List do Hebrajczyków wzywa członków kościoła do tego, […]

Kościół nie kończy się w niedzielę wieczorem

Autor Sam Emadi | 07.16.2021

Uwaga redakcji EWC: Kongregacjonalizm (z łac. congregatio, wspólnota) – forma organizacji kościołów protestanckich, której podstawą jest niezależność i autonomia poszczególnych wspólnot. Kongregacjonaliści twierdzą, że lokalny kościół jest ostatecznie odpowiedzialny za swoich członków, dyscyplinę zborową i doktrynę. Ale co to oznacza w praktyce? Czy całe wspólnoty są odpowiedzialne jedynie za niewielką część życia kościelnego, a resztą mają zająć się starsi […]

Porządkowanie kościelnych list członkowskich (część 2): Lista troski

Autor Matt Schmucker | 07.16.2021

W jaki sposób, kierując się miłością, możemy usunąć członków z listy naszego kościoła, nie wywołując przy tym podziałów i nie raniąc uczuć członków, którzy pozostają w zgromadzeniu? Słusznym jest, aby pastor zainteresował się nadmiernie rozdętymi listami członków, które nie oddają faktycznego stanu osób uczestniczących w życiu zboru. Trudno jest jednak przewidzieć, jak zareagują ci, których […]

Porządkowanie kościelnych list członkowskich

Autor Matt Schmucker | 07.16.2021

Chociaż prawie każdego dnia słyszę opowieści przywódców kościołów z całego kraju, niezmiernie zaskoczył mnie poniższy mail od pewnego wiernie pełniącego swe obowiązki diakona z kościoła baptystycznego: „Byłbym wdzięczny, gdybym mógł porozmawiać z Tobą na temat uporządkowania kościelnych rejestrów. Pracując nad bazą członków naszego kościoła, zacząłem wczoraj tworzyć listę wdów i odkryłem, że spośród 141 wdów, […]

Jak możemy rozróżnić, co powinno być częścią chrześcijańskiego nabożeństwa, a co nie?

05.24.2021

Dla niektórych chrześcijan, odpowiedź na to pytanie wydaje się boleśnie oczywista: “Bóg daje nam wolność, aby uwielbiać Go w sposób dowolny, taki jaki chcemy. Powinniśmy robić cokolwiek, do czego pobudza nas Duch Święty – w końcu, nie możemy gasić Ducha!”. Ale co, jeżeli ktoś zechce wielbić Boga kłaniając się przed Jego wizerunkiem? Dobrze, może jednak […]

Co powinien robić kościół podczas wspólnych zgromadzeń?

05.24.2021

Zgodnie z Nowym Testamentem, zgromadzeni na nabożeństwach powinni czytać Słowo Boże, głosić Słowo Boże, modlić się Słowem Bożym, śpiewać Słowo Boże, i widzieć Słowo Boże. Czytać Słowo Boże: Paweł powiedział do Tymoteusza: “poświęć się publicznemu czytaniu [Pisma]” (1 Tym. 4:13). W czasie nabożeństw kościoły powinny na głos czytać Pismo Święte. Głosić Słowo Boże: Paweł powiedział […]

Jak poprowadzić mój kościół ku właściwemu zrozumieniu członkostwa w kościele?

05.24.2021

Głoś ewangelię. Nauczaj o Bożej świętości, grzeszności człowieka, zastępczej ofierze Chrystusa oraz zmartwychwstaniu. O naszej potrzebie odwrócenia od grzechu i zaufania Mu. Wyjaśnij, że ci, którzy nie są oddani sobie nawzajem w miłości, nie mają też powodów by sądzić, że są oddani Bogu w miłości (1J 4:20-21). Używaj wyznania wiary i przymierza kościelnego. Wymagaj od […]

Czym powinno charakteryzować się członkostwo w kościele?

05.04.2021

Członkostwo w kościele powinno charakteryzować się następującymi cechami: Członkowie kościoła powinni być chrześcijanami. W Dziejach Apostolskich ci, którzy uwierzyli w ewangelię, zostali dołączeni do kościoła (Dz 2:41,47). Listy Pawła do kościołów są listami kierowanymi do chrześcijan (Rz 1:7, 1Kor 1:2). Żaden kościół nie będzie w stanie bezbłędnie rozpoznać, kto jest, a kto nie jest chrześcijaninem. […]

Jeśli myślisz o odejściu od kościoła

Autor Mark Dever | 04.15.2021

Zanim zdecydujesz się odejść: Módl się. Zanim przejdziesz do innego kościoła lub zdecydujesz się przeprowadzić do innego miasta, powiedz obecnemu pastorowi, jaki krok rozważasz. Poproś go o radę. Rozważ swoje motywy. Czy pragniesz odejść z powodu grzesznego, osobistego konfliktu lub rozczarowania? A jeśli odchodzisz z przyczyn doktrynalnych, czy te kwestie są naprawdę poważne? Zrób wszystko, […]

Co powiedzieć członkom kościoła odchodzącym z niewłaściwych powodów?

Autor Jonathan Leeman | 04.15.2021

Co powiedzieć członkom kościoła odchodzącym z niewłaściwych powodów? Powiedzmy to sobie wprost: są lepsze i gorsze powody opuszczenia kościoła. Przeprowadzasz się do innego miasta? To dobry powód. Przepełnia cię zgorzknienie wobec kogoś, kto cię obraził? To zły powód. Kościół zaniedbuje cotygodniowe biblijne nauczanie? Dobry powód. Nie podoba ci się styl tego kościoła? Prawdopodobnie zły powód. […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2