Członkostwo w kościele

Jak poprowadzić mój kościół ku właściwemu zrozumieniu członkostwa w kościele?

Answer
05.24.2021
 1. Głoś ewangelię. Nauczaj o Bożej świętości, grzeszności człowieka, zastępczej ofierze Chrystusa oraz zmartwychwstaniu. O naszej potrzebie odwrócenia od grzechu i zaufania Mu. Wyjaśnij, że ci, którzy nie są oddani sobie nawzajem w miłości, nie mają też powodów by sądzić, że są oddani Bogu w miłości (1J 4:20-21).
 2. Używaj wyznania wiary i przymierza kościelnego. Wymagaj od członków potwierdzenia wyznania wiary (tego, w co wierzy kościół) i przymierza kościelnego (tego, jak członkowie powinni żyć ze sobą).
 3. Wymagaj uczestnictwa w spotkaniach dotyczących członkostwa. Pomóż przyszłym członkom zrozumieć, co będzie od nich wymagane i czego mogą oczekiwać od kościoła. Wykorzystaj tę okazję, by nauczać w co wierzymy i co obejmuje przymierze kościelne; nauczaj o doniosłości członkostwa i praktycznych aspektach funkcjonowania kościoła.
 4. Wymagaj, by przyszły członek kościoła umówił się na rozmowę ze starszym zboru lub pastorem. Podczas rozmowy poproś go o podzielenie się ewangelią, świadectwem nawrócenia oraz tego, jak wygląda jego uczniostwo od tamtej pory. Rozmowa jest również okazją, aby poznać nowe osoby i zadawać im pytania w komfortowych warunkach.
 5. Przestań chrzcić dzieci. Małe dziecko z pewnością może zostać chrześcijaninem. Jednak kościół może nie być w stanie rozeznać, czy to dziecko stało się chrześcijaninem. Dzieci powinny dostać możliwość osiągnięcia dojrzałości i oparcia się wpływowi świata. Nie stwarzaj zatem poczucia nieładu chrzcząc tych, których wyznania wiary kościół nie może rzetelnie ocenić.
 6. Wymagaj zgody całego zgromadzenia na przyjęcie nowych członków. Przyjęcie i wykluczenie z członkostwa w kościele jest aktem całego zboru (jak wynika z 2Kor 2:2). Prowadź kościół w tym kierunku, aby wyraźnie potwierdził każde przyjęcie lub wykluczenie.
 7. Regularnie publikuj listę członków. Zachęć, aby używali tego jako listy modlitewnej.
 8. Sprawuj opiekę duszpasterską wobec członków. Postaraj się, aby każdy członek regularnie rozmawiał ze starszym zboru lub dojrzałym chrześcijaninem w zborze. Podejmij inicjatywę, aby dowiedzieć się, co dzieje się w życiu członków.
 9. Pielęgnuj kulturę uczniostwa. Zachęć młodszych chrześcijan, aby stali się uczniami starszych, bardziej dojrzałych chrześcijan. Zachęć dojrzalszych chrześcijan, aby pod swoje skrzydła wzięli mniej dojrzałych chrześcijan. Zachęć każdego członka kościoła, aby miał wiele wartościowych duchowo relacji.
 10. Ogranicz niektóre działania i służby tylko dla członków. Kościoły powinny rozważyć możliwość ograniczenia spotkań, służb i małych grup tylko dla członków (z wyjątkiem grup ewangelizacyjnych, gdzie zwiastowana jest ewangelia).
 11. Przywróć do życia praktykę dyscypliny korygującej. Kiedy kultura członkostwa w kościele będzie już na właściwym miejscu, zacznij prowadzić swoją wspólnotę w kierunku praktykowania wykluczania tych, którzy trwają w poważnym grzechu, od którego nie chcą się odwrócić.

Materiał pochodzi z rozdziału ,,Regaining Meaningful Church Membership” książki Restoring Integrity in Baptist Churches Marka Devera, s. 57-60.

Tłumaczenie: Wierni Słowu Korekta: Ewangelia w Centrum

Więcej artykułów na ten temat: