Błędna eklezjologia i jej zgubny wpływ zdrowie kościołów

Autor Mark Collins | 07.16.2021

„Czym jest kościół?”. Zawsze bałem się tego pytania. W wieku 28 lat awansowałem na stanowisko regionalnego dyrektora misji. Pamiętam pewne comiesięczne spotkanie liderów, na którym było obecnych więcej niż 80 misjonarzy, służących na co dzień w regionie nazywanym oknem 10/40[1]. Nasze rozmowy miały nas motywować i zachęcać – i przeważnie tak było. Rozmawialiśmy o strategii […]