Czy ważne jest używanie tytułów „starszy” oraz „diakon”?

03.19.2021

Chociaż tytuły „starszy” i „diakon” nie są niezbędne w służbie kościoła, jest jednak kilka dobrych powodów, dla których zbory powinny używać tych biblijnych wyrażeń: 1. Demonstruje to, że Pismo jest naszym autorytetem, a nie ludzka mądrość. Używanie biblijnych tytułów ukazuje, że postępujemy według Bożych wskazówek, nie podejmując własnych decyzji odnośnie struktury kościelnego przywództwa. Bóg dał Kościołowi podstawową strukturę, która ma być skrupulatnie przestrzegana. Odejście od niej lub zdecydowanie, że nie potrzeba nazywać naszych […]

Od kościoła prowadzonego przez diakonów do kościoła prowadzonego przez starszych

Autor Phil Newton | 03.19.2021

Uwaga redakcji: Ilekroć w tekście użyto słowa „diakon”, mowa jest nie tylko o tych, którzy formalnie posiadają taki tytuł w lokalnym kościele, ale o wszystkich, którzy wypełniają biblijne obowiązki diakonów. W Polsce może to być np. członek Rady Zboru, który nie spełnia wymagań stawianych starszym zboru. W jednej z moich pierwszych służb jako pastor, dwóch diakonów robiło coś dziwnego: oni w zasadzie prowadzili zgromadzenie. Poza tymi dwoma mężczyznami, kościół miał typowy baptystyczny porządek z połowy […]