Kim jest starszy w kościele?

03.19.2021

1. Podstawy: Starszy to człowiek, który (1) spełnia wymogi określone w Pierwszym Liście Pawła do Tymoteusza 3:1-7 oraz w Liście do Tytusa 1:6-9; (2) został rozpoznany przez zbór jako  starszy; (3) i prowadzi zgromadzenie przez nauczanie Bożego Słowa (1 Tm 3:2), modlitwę (Jk 5:14) oraz nadzorowanie spraw kościoła (1 P 5:2). 2. Nadzór: starszy musi czuwać nad trzodą. Powinien nauczać wszystkie owce, wzmacniać słabe, ochraniać bezbronne, strofować uparte, znosić trudne (2 Tm 2:24-25; […]