Biblijne kwalifikacje i obowiązki diakonów

Autor Benjamin Merkle | 03.19.2021

Kto powinien być diakonem? Co Biblia mówi o obowiązkach diakonów w kościele? Dwa biblijne urzędy: starsi i diakoni Porównanie urzędu starszego i diakona pomoże nam odszukać odpowiedzi na nasze pytania. Głównymi duchowymi przywódcami w kościele są starsi, nazywani w Nowym Testamencie również nadzorcami lub pastorami. Starsi nauczają i głoszą Słowo Boże, a także są odpowiedzialnymi za służbę duszpasterską (Ef 4:11; 1 Tm 3:2, 5:17; Tt 1:9; Hbr […]

Kim jest starszy w kościele?

03.19.2021

1. Podstawy: Starszy to człowiek, który (1) spełnia wymogi określone w Pierwszym Liście Pawła do Tymoteusza 3:1-7 oraz w Liście do Tytusa 1:6-9; (2) został rozpoznany przez zbór jako  starszy; (3) i prowadzi zgromadzenie przez nauczanie Bożego Słowa (1 Tm 3:2), modlitwę (Jk 5:14) oraz nadzorowanie spraw kościoła (1 P 5:2). 2. Nadzór: starszy musi czuwać nad trzodą. Powinien nauczać wszystkie owce, wzmacniać słabe, ochraniać bezbronne, strofować uparte, znosić trudne (2 Tm 2:24-25; […]

Wezwanie do pastorów o modlitwę za swoich ludzi

Autor Ryan Fullerton | 05.25.2020

Jeżeli zostałeś powołany przez Boga by zostać pastorem, jestem pewien, że masz także pragnienie modlić się o swoich ludzi. Niestety, samo pragnienie nie wystarczy. Gdy Pan poprosił swoich uczniów, mówiąc „pozostańcie tu i czuwajcie ze mną” to jestem pewien, że mieli pragnienie by wiernie czuwać i modlić się z Tym, którego kochali. Niestety, samo pragnienie […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2