Co jest najważniejsze w pracy młodego pastora?

05.04.2021

Głoś Słowo. Najważniejszą rzecz jaką młody pastor musi robić jest głoszenie Słowa Bożego. Wszystko zaczyna się od tego. Słowo Boże przemienia grzeszników i uświęca wierzących (1 Tes. 1:5; Jan. 17:17). Słowo Boże daje wzrost, zdrowie, Bożą przemianę (1 Tes. 2:13). Dlatego, wierne ekspozycyjne głoszenie Słowa Bożego musi być najważniejszym priorytetem dla młodego pastora. Kochaj ludzi. Pastor […]

O co pastor powinien walczyć na śmierć i życie?

04.15.2021

Bez wątpienia na takie pytania należy odpowiadać indywidualnie w każdym przypadku. Tutaj przedstawiamy siedem ogólnych obszarów, o które pastorzy powinni być gotowi walczyć:  Ewangelia. Im bliżej danej kwestii do ewangelii, tym bardziej pastor powinien być gotowy się postawić. Oczywiście, to oznacza postawienie się przeciwko komuś, kto głosi fałszywą ewangelię albo doktryny, które mogłyby prowadzić do […]

Czy ważne jest używanie tytułów „starszy” oraz „diakon”?

03.19.2021

Chociaż tytuły „starszy” i „diakon” nie są niezbędne w służbie kościoła, jest jednak kilka dobrych powodów, dla których zbory powinny używać tych biblijnych wyrażeń: 1. Demonstruje to, że Pismo jest naszym autorytetem, a nie ludzka mądrość. Używanie biblijnych tytułów ukazuje, że postępujemy według Bożych wskazówek, nie podejmując własnych decyzji odnośnie struktury kościelnego przywództwa. Bóg dał Kościołowi podstawową strukturę, która ma być skrupulatnie przestrzegana. Odejście od niej lub zdecydowanie, że nie potrzeba nazywać naszych […]

Od kościoła prowadzonego przez diakonów do kościoła prowadzonego przez starszych

Autor Phil Newton | 03.19.2021

Uwaga redakcji: Ilekroć w tekście użyto słowa „diakon”, mowa jest nie tylko o tych, którzy formalnie posiadają taki tytuł w lokalnym kościele, ale o wszystkich, którzy wypełniają biblijne obowiązki diakonów. W Polsce może to być np. członek Rady Zboru, który nie spełnia wymagań stawianych starszym zboru. W jednej z moich pierwszych służb jako pastor, dwóch diakonów robiło coś dziwnego: oni w zasadzie prowadzili zgromadzenie. Poza tymi dwoma mężczyznami, kościół miał typowy baptystyczny porządek z połowy […]

Biblijne kwalifikacje i obowiązki diakonów

Autor Benjamin Merkle | 03.19.2021

Kto powinien być diakonem? Co Biblia mówi o obowiązkach diakonów w kościele? Dwa biblijne urzędy: starsi i diakoni Porównanie urzędu starszego i diakona pomoże nam odszukać odpowiedzi na nasze pytania. Głównymi duchowymi przywódcami w kościele są starsi, nazywani w Nowym Testamencie również nadzorcami lub pastorami. Starsi nauczają i głoszą Słowo Boże, a także są odpowiedzialnymi za służbę duszpasterską (Ef 4:11; 1 Tm 3:2, 5:17; Tt 1:9; Hbr […]

Kim jest starszy w kościele?

03.19.2021

1. Podstawy: Starszy to człowiek, który (1) spełnia wymogi określone w Pierwszym Liście Pawła do Tymoteusza 3:1-7 oraz w Liście do Tytusa 1:6-9; (2) został rozpoznany przez zbór jako  starszy; (3) i prowadzi zgromadzenie przez nauczanie Bożego Słowa (1 Tm 3:2), modlitwę (Jk 5:14) oraz nadzorowanie spraw kościoła (1 P 5:2). 2. Nadzór: starszy musi czuwać nad trzodą. Powinien nauczać wszystkie owce, wzmacniać słabe, ochraniać bezbronne, strofować uparte, znosić trudne (2 Tm 2:24-25; […]

Wezwanie do pastorów o modlitwę za swoich ludzi

Autor Ryan Fullerton | 05.25.2020

Jeżeli zostałeś powołany przez Boga by zostać pastorem, jestem pewien, że masz także pragnienie modlić się o swoich ludzi. Niestety, samo pragnienie nie wystarczy. Gdy Pan poprosił swoich uczniów, mówiąc „pozostańcie tu i czuwajcie ze mną” to jestem pewien, że mieli pragnienie by wiernie czuwać i modlić się z Tym, którego kochali. Niestety, samo pragnienie […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2