Jak możemy rozróżnić, co powinno być częścią chrześcijańskiego nabożeństwa, a co nie?

05.24.2021

Dla niektórych chrześcijan, odpowiedź na to pytanie wydaje się boleśnie oczywista: “Bóg daje nam wolność, aby uwielbiać Go w sposób dowolny, taki jaki chcemy. Powinniśmy robić cokolwiek, do czego pobudza nas Duch Święty – w końcu, nie możemy gasić Ducha!”. Ale co, jeżeli ktoś zechce wielbić Boga kłaniając się przed Jego wizerunkiem? Dobrze, może jednak […]

Co powinien robić kościół podczas wspólnych zgromadzeń?

05.24.2021

Zgodnie z Nowym Testamentem, zgromadzeni na nabożeństwach powinni czytać Słowo Boże, głosić Słowo Boże, modlić się Słowem Bożym, śpiewać Słowo Boże, i widzieć Słowo Boże. Czytać Słowo Boże: Paweł powiedział do Tymoteusza: “poświęć się publicznemu czytaniu [Pisma]” (1 Tym. 4:13). W czasie nabożeństw kościoły powinny na głos czytać Pismo Święte. Głosić Słowo Boże: Paweł powiedział […]

Czy powinienem postrzegać moją grupę domową jako kościół?

Autor Sam Allberry | 03.19.2021

Wiele kościołów prowadzi jakiegoś rodzaju służbę spotkań grup domowych. Grupy te są różnej wielkości (zazwyczaj około dziesięciu wierzących) i często stanowią dobrą okazję do rozmów o Piśmie Świętym oraz do dzielenia się potrzebami wsparcia i modlitwy. Podczas niedzielnego nabożeństwa może nie być możliwości do interakcji na tym poziomie, dlatego w głównej mierze to właśnie podczas spotkań w małych grupach zwykle ma miejsce usługiwanie „sobie nawzajem”. To właśnie tam budowane są […]

Nikt nie znajduje kościoła, jakiego by chciał

Autor Bobby Jamieson | 01.02.2021

Przez ostatnich parę dni byłem mniej lub bardziej przykuty do łóżka. Jest to dla mnie rzadkość, biorąc pod uwagę, że jestem zdrowy i mam dwadzieścia siedem lat.  Mam natomiast zwyrodniony dysk w plecach, który od czasu do czasu dostaje zapalenia. Biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia fizyczne, szczęśliwie ta dolegliwość jest akurat niewielka. Jest niczym w […]

Czym jest kościół lokalny?

Autor Jonathan Leeman | 01.02.2021

Kościół lokalny to grupa chrześcijan, którzy spotykają się regularnie w imieniu Jezusa, aby w oficjalny sposób nawzajem potwierdzać swoje członkostwo w Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie oraz czuwać nad tym członkostwem — poprzez głoszenie ewangelii i obrzędy ewangelii. Zauważ, że ta definicja składa się z pięciu elementów: grupa chrześcijan; regularne spotkania; potwierdzanie członkostwa i nadzór […]