Teologia biblijna

Czym jest kościół lokalny?

Article
01.02.2021

Kościół lokalny to grupa chrześcijan, którzy spotykają się regularnie w imieniu Jezusa, aby w oficjalny sposób nawzajem potwierdzać swoje członkostwo w Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie oraz czuwać nad tym członkostwem — poprzez głoszenie ewangelii i obrzędy ewangelii. Zauważ, że ta definicja składa się z pięciu elementów:

  • grupa chrześcijan;
  • regularne spotkania;
  • potwierdzanie członkostwa i nadzór nad nim;
  • cel: oficjalne reprezentowanie Chrystusa i Jego władzy na ziemi — kościół zbiera się w Jego imieniu;
  • wykorzystywanie głoszenia i obrzędów do realizacji tego celu.

Podobnie jak oświadczenie pastora przemienia mężczyznę i kobietę w małżeństwo, tak wyżej wymienione punkty (z wyjątkiem pierwszego) przemieniają grupę chrześcijan, którzy spędzają razem czas w parku, w lokalny kościół.

Spotkania są ważne z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że właśnie spotykając się, my, chrześcijanie, publicznie deklarujemy naszą najwyższą lojalność. To wysunięty przyczółek lub ambasada, która nadaje publiczny wymiar naszemu przyszłemu państwu. Składamy też wtedy pokłon Królowi poprzez uwielbienie. Faraonowie tego świata mogą się nam sprzeciwiać, ale Bóg wybiera swoich ludzi z różnych narodów, aby Go wielbili. On ukształtuje swój potężny Kościół.

Spotkanie to również moment, w którym nasz Król ustanawia swoją władzę poprzez nauczanie, obrzędy i dyscyplinę. Nauczanie ewangelii wyjaśnia „prawo” naszego państwa. Ogłasza imię naszego Króla i wyjaśnia ofiarę, którą poniósł, aby stać się naszym Królem. Wskazuje nam Jego drogi i konfrontuje nas w naszym nieposłuszeństwie. Zapewnia nas też o Jego nieuniknionym powrocie.

Poprzez chrzest i Wieczerzę Pańską kościół powiewa sztandarem i wdziewa mundur wojska naszego państwa. Sprawia, że stajemy się widoczni. Ochrzcić się oznacza zidentyfikować się z imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak również zadeklarować swoją jedność ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa (Mt 28:18; Rz 6:3-5). Przyjęcie Wieczerzy Pańskiej oznacza ogłoszenie Jego śmierci i naszego członkostwa w Jego Ciele (1Kor 11:26-29; por. Mt 26:26-29). Bóg chce, aby Jego naród był znany i naznaczony. Chce, aby pomiędzy Kościołem a światem przebiegała oddzielająca je linia.

Czym jest lokalny kościół? To instytucja stworzona i autoryzowana przez Jezusa, która ma głosić ewangelię Królestwa, uznawać prawdziwość wyznawców ewangelii, nadzorować ich uczniostwo, a także demaskować oszustów. To oznacza, że nie zapisujemy się do kościołów tak, jak zapisujemy się do klubów. Poddajemy się ich władzy w taki sposób, jak poddajemy się władzy rządów.

Ten artykuł jest fragmentem książki Członkostwo w kościele (Crossway/FEWA).

Więcej artykułów na ten temat: