Dlaczego kaznodzieja powinien znać swoje owce, aby głosić dobrze

Autor Jared C. Wilson | 12.08.2021

Kaznodzieja kroczył po scenie, żarliwie wpatrując się w zgromadzonych. Nadszedł czas na cotygodniowe zaproszenie do wyjścia na scenę. Poprosił chętnych o podniesienie ręki. Ani jedna nie była podniesiona w górę. Nie mógł jednak o tym wiedzieć, ponieważ był na wyświetlanym ekranie. Znajdowałem się w najbliższej placówce tego kościoła typu „multi-site” na prośbę samego pastora, człowieka, […]

Oferowanie i przyjmowanie pobożnej krytyki: wyostrzanie słowem jedni drugich

Autor Garrett Kell | 11.17.2021

Żelazo ostrzy żelazo; człowieka ostrzy człowiek Przysłów 27:17 Krytyka jest czymś, czego zwykliśmy unikać. Staramy się unikać trudnych konwersacji, w których nasze zachowanie, motywy czy służba są poddawane ocenie innych osób. Jednocześnie wielu z nas nie lubi dzielić się krytyką z innymi, ponieważ moglibyśmy zostać odebrani za osobę osądzającą albo taką, która nie zważa na […]

Co jest najważniejsze w pracy młodego pastora?

05.04.2021

Głoś Słowo. Najważniejszą rzecz jaką młody pastor musi robić jest głoszenie Słowa Bożego. Wszystko zaczyna się od tego. Słowo Boże przemienia grzeszników i uświęca wierzących (1 Tes. 1:5; Jan. 17:17). Słowo Boże daje wzrost, zdrowie, Bożą przemianę (1 Tes. 2:13). Dlatego, wierne ekspozycyjne głoszenie Słowa Bożego musi być najważniejszym priorytetem dla młodego pastora. Kochaj ludzi. Pastor […]

Módl się o przebudzenie – w tym drugim zborze

Autor Andy Johnson | 05.04.2021

Co by było, gdybyś latami wiernie i żarliwie modlił się o przebudzenie w twoim mieście, aż tu pewnego dnia, jak piorun z jasnego nieba, Bóg dramatycznie odpowiedziałby na twoje modlitwy? Po całym mieście, codziennie, ludzie zaczęliby tłoczyć się w kościele, pragnąc słuchać ewangelii z Bożego Słowa. Na ulicach, w pracy, w szkołach i domach, w […]

O co pastor powinien walczyć na śmierć i życie?

04.15.2021

Bez wątpienia na takie pytania należy odpowiadać indywidualnie w każdym przypadku. Tutaj przedstawiamy siedem ogólnych obszarów, o które pastorzy powinni być gotowi walczyć:  Ewangelia. Im bliżej danej kwestii do ewangelii, tym bardziej pastor powinien być gotowy się postawić. Oczywiście, to oznacza postawienie się przeciwko komuś, kto głosi fałszywą ewangelię albo doktryny, które mogłyby prowadzić do […]

Nauczyć się być sobą jako kaznodzieja

Autor Kevin DeYoung | 03.19.2021

Gdy Phillips Brooks w słynny sposób zdefiniował głoszenie jako „przekazywanie prawdy przez osobowość”, to wierzę, że miał na myśli twoją własną osobowość, a nie osobowość kogoś innego. Zajęło mi to trochę czasu, ale myślę, że w końcu nauczyłem się być sobą za kazalnicą. Czy to oznacza, że moje kazania są lepsze czy gorsze? Tego nie mogę stwierdzić. Ale bycie sobą oznacza, że moje nauczanie jest bardziej autentyczne, swobodniejsze i zrównoważone. Wiem, że jeszcze wiele muszę się nauczyć jako kaznodzieja, […]

Wezwanie do pastorów o modlitwę za swoich ludzi

Autor Ryan Fullerton | 05.25.2020

Jeżeli zostałeś powołany przez Boga by zostać pastorem, jestem pewien, że masz także pragnienie modlić się o swoich ludzi. Niestety, samo pragnienie nie wystarczy. Gdy Pan poprosił swoich uczniów, mówiąc „pozostańcie tu i czuwajcie ze mną” to jestem pewien, że mieli pragnienie by wiernie czuwać i modlić się z Tym, którego kochali. Niestety, samo pragnienie […]