Co można uznać za sukces w służbie w kościele? Jak go zmierzyć?

05.24.2021

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odgrywają tu rolę rywalizujące ze sobą kryteria.   Mierzenie tego, co nadziemskie? Nadziemskie owoce nie zawsze mogą być mierzalne. Sukces równa się wierności. Jednym z naszych najważniejszych kryteriów sukcesu powinna być wierność w głoszeniu Słowa Bożego i prowadzenie własnego życia zgodnie ze Słowem. Więcej niż frekwencja. Ilość ludzi […]