Kościół nie kończy się w niedzielę wieczorem

Autor Sam Emadi | 07.16.2021

Uwaga redakcji EWC: Kongregacjonalizm (z łac. congregatio, wspólnota) – forma organizacji kościołów protestanckich, której podstawą jest niezależność i autonomia poszczególnych wspólnot. Kongregacjonaliści twierdzą, że lokalny kościół jest ostatecznie odpowiedzialny za swoich członków, dyscyplinę zborową i doktrynę. Ale co to oznacza w praktyce? Czy całe wspólnoty są odpowiedzialne jedynie za niewielką część życia kościelnego, a resztą mają zająć się starsi […]

Co można uznać za sukces w służbie w kościele? Jak go zmierzyć?

05.24.2021

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odgrywają tu rolę rywalizujące ze sobą kryteria.   Mierzenie tego, co nadziemskie? Nadziemskie owoce nie zawsze mogą być mierzalne. Sukces równa się wierności. Jednym z naszych najważniejszych kryteriów sukcesu powinna być wierność w głoszeniu Słowa Bożego i prowadzenie własnego życia zgodnie ze Słowem. Więcej niż frekwencja. Ilość ludzi […]