Dlaczego teologia biblijna jest niezbędna w uczniostwie i dla wzrostu chrześcijan?

03.19.2021

Teologia biblijna uczy chrześcijan zrozumienia ich własnej historii w świetle Bożej historii. Kiedy chrześcijanin rozumie, że Bóg suwerennie włada całą historią i doprowadził do zrealizowania tak wielkiego planu zbawienia na przestrzeni tysięcy lat, pomaga mu to spojrzeć na swoją własną historię z właściwej perspektywy. Teologia biblijna uczy chrześcijan, skąd są i dokąd zmierzają. Teologia biblijna skupia całą historię przedstawioną w Biblii, od stworzenia do nowego stworzenia. Kiedy chrześcijanin […]

Cztery ważne elementy wspólnej modlitwy

Przez John Onwuchekwa | 01.02.2021

Wszyscy byliśmy w kościołach, w których modlitwa pozbawiona była celu i mocy. Niestety, zbyt często modlitwa w kościele podobna jest do modlitwy przed posiłkiem – postrzegana jest jako obowiązkowa i każdy akceptuje twoją decyzję, by ją odmówić. Jednak pozbawiona jest jakiegokolwiek zaangażowania. Została sprowadzona do świetnego narzędzia przechodzenia z jednej czynności do następnej. Niech wszyscy […]

Czy kościoły powinny traktować uczniostwo przede wszystkim jako „program” czy „sposób życia”?

01.02.2021

Kościół nie powinien postrzegać uczniostwa głównie jako jakiegoś szczególnego wydarzenia czy efektownego programu. Czynienie uczniami nie jest sprawą okazjonalną, oderwaną od codziennej rzeczywistości i nie powinno być traktowane jako odizolowany przedział naszego chrześcijańskiego życia. Być chrześcijaninem to być uczniem Chrystusa, a na bycie uczniem Chrystusa składa się: Oczekiwanie pomocy od innych, by stawać się bardziej […]

Na czym polega uczniostwo?

01.02.2021

Czynienie uczniami – czyli tzw. uczniostwo – polega przede wszystkim na nauczaniu i naśladowaniu. Funkcjonuje najlepiej, gdy jest praktykowane w miłości. Kiedy pouczamy młodszych wierzących z miłością, trwając w bogobojności i prowadząc przykładne życie, wzrastają oni w podobieństwo Chrystusa poprzez naśladowanie naszego życia i doktryny (zob. I Tm. 4:16). Nauczanie: Biblia powołuje pastorów i rodziców, […]

Jak w praktyce mogę prowadzić innych chrześcijan w uczniostwie?

01.02.2021

Przyłącz się do kościoła. Przychodź wcześniej na spotkania zboru i zostawaj po nich dłużej. Praktykuj gościnność wobec członków swojego lokalnego kościoła. Proś Boga o zdrowe i znaczące przyjaźnie. O ile to możliwe, zaplanuj w swoim budżecie wydatki na regularne spotkania z innymi chrześcijanami. Omów to ze swoją współmałżonką. Zaplanuj również w swoim budżecie wydatki na […]

Czy Biblia jest zbyt skomplikowana dla tych, którzy mają trudności z czytaniem?

Przez Andy Prime | 01.02.2021

Mając około dziewiętnastu lat, nauczyłem się czytać książki. Mam na myśli takie prawdziwe czytanie. Przedtem moja styczność z czytaniem ograniczała się do menu w restauracji czy też programu telewizyjnego. Odkryłem natomiast książkę, którą bardzo pokochałem. Wtedy zacząłem powoli myśleć, że czytanie wcale nie jest takie złe. Ktoś mi podarował małą książkę napisaną przez mądrego gościa […]

Czynienie uczniami to zwykłe chrześcijaństwo

Przez Erik Raymond | 09.18.2020

Jakie jest twoje zadanie jako chrześcijanina? Jeśli Bóg dałby opis chrześcijańskiego życia, co by się w nim znajdowało? Centralnym zadaniem chrześcijanina jest czynienie uczniów. Możemy to nawet jasno przeczytać w słowach wypowiedzianych przez naszego Pana przed wniebowstąpieniem: A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 4)

Przez Barry Cooper | 09.17.2020

W ostatnich trzech artykułach zaproponowałem kilka powodów, dla których pomimo wyraźnego polecenia Chrystusa, nie czynimy innych Jego uczniami. Piąty i ostatni powód, dla którego nie pozyskujemy uczniów kryje się za wszystkim, co wcześniej napisałem: zbyt często jest tak, że nasze kościoły wstydzą się ewangelii, przyjmując ją jedynie dla siebie. Niedawno zaproszono mnie do przemówienia w […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 3)

Przez Barry Cooper | 09.17.2020

W ostatnich dwóch artykułach przedstawiłem trzy powody dlaczego nie czynimy innych uczniami. Zawodowo zajmuję się pomaganiem w rozwoju karier, a więc kolejny powód nie czynienia innych uczniami Chrystusa, stawia mnie w dość niezręcznej sytuacji: nasze kościoły są zależne od programów. Oto współczesna przypowieść. Opowiedział mi ją mój przyjaciel z seminarium i był naocznym świadkiem więc […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 2)

Przez Barry Cooper | 09.17.2020

Ostatnim razem przyjrzeliśmy się biblijnym przesłankom czynienia innych uczniami Chrystusa i zastanawialiśmy się dlaczego tak niewielu z nas jest posłusznych przykazaniu Pana (Mt 28:18-20 UBG). Wskazałem, że „tania łaska” jest jednym z głównych powodów naszych zaniedbań w obszarze uczniostwa. Dwa dodatkowe powody, dla których nie czynimy innych uczniami Pozwolę sobie przedstawić dwa kolejne powody, dla […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2