Teologia biblijna a wspólne uwielbienie

Autor Bobby Jamieson | 12.09.2021

Co dokładnie robimy, gdy spotykamy się jako kościół na uwielbieniu? Skąd wiemy, co powinniśmy robić na tych cotygodniowych spotkaniach? Oczywiście ewangelikalni chrześcijanie szukają odpowiedzi w Piśmie, tylko gdzie dokładnie ich szukać? Stary Testament jest pełen opisów uwielbienia. Mówi o modlitwach, ofiarach, chórach, grze na cymbałach i wielu innych formach uwielbienia. Ale czy wszystkie te przykłady […]

Ewangelizacja bez publicznego wezwania do nawrócenia (wyjścia do przodu)

Autor Aaron Menikoff | 07.16.2021

Kilka lat temu głosiłem moje pierwsze kazanie jako pastor kościoła Mount Vernon Baptist Church. Członek służby muzycznej zatrzymał mnie przed nabożeństwem, aby o coś zapytać. Chciał wiedzieć, jak poprowadzę publiczne wezwanie do nawrócenia. Byłem zmieszany. Wcześniej byłem trzy razy w tym kościele i ani razu nie widziałem, żeby ktoś prowadził publiczne wezwanie do nawrócenia. Zakładałem, […]