Czym jest i jak zmierzyć sukces misji?

05.24.2021

Biblia w sposób bardzo oczywisty uczy nas o tym, że: 1. Sukces misji pochodzi od Boga, a nie od człowieka. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost (1Kor 3:6-7 UBG). 2. Nasze zadanie polega na wiernym […]