Błędna eklezjologia i jej zgubny wpływ zdrowie kościołów

Autor Mark Collins | 07.16.2021

„Czym jest kościół?”. Zawsze bałem się tego pytania. W wieku 28 lat awansowałem na stanowisko regionalnego dyrektora misji. Pamiętam pewne comiesięczne spotkanie liderów, na którym było obecnych więcej niż 80 misjonarzy, służących na co dzień w regionie nazywanym oknem 10/40[1]. Nasze rozmowy miały nas motywować i zachęcać – i przeważnie tak było. Rozmawialiśmy o strategii […]

Czym jest i jak zmierzyć sukces misji?

05.24.2021

Biblia w sposób bardzo oczywisty uczy nas o tym, że: 1. Sukces misji pochodzi od Boga, a nie od człowieka. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost (1Kor 3:6-7 UBG). 2. Nasze zadanie polega na wiernym […]