Ewangelizacja

Czym jest i jak zmierzyć sukces misji?

Answer
05.24.2021

Biblia w sposób bardzo oczywisty uczy nas o tym, że:

1. Sukces misji pochodzi od Boga, a nie od człowieka. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost (1Kor 3:6-7 UBG).

2. Nasze zadanie polega na wiernym głoszeniu ewangelii i zaufaniu Bogu odnośnie rezultatów. A teraz wiem, że wy wszyscy, wśród których przebywałem, głosząc królestwo Boże, już więcej nie zobaczycie mojej twarzy. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej (Dz 20:25-27 UBG).

3. Prawdziwy sukces w misji mierzony jest wiernością Bogu w powierzonym zadaniu, a nie natychmiastowymi, dostrzegalnymi rezultatami. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny (1Kor 4:1-2 UBG).

4. Sam charakter chrześcijańskiej misji zależy od wiary. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie (2Kor 5:7). Próba zmierzenia wyników jest często próbą życia „przez widzenie”. Definiowanie sukcesu w kategoriach „wierności” jest trudne do przyjęcia, ponieważ wymaga absolutnej zależności od Boga.

Tłumaczenie: Wierni Słowu Korekta: Ewangelia w Centrum
Więcej artykułów na ten temat: