Co powinien robić kościół podczas wspólnych zgromadzeń?

05.24.2021

Zgodnie z Nowym Testamentem, zgromadzeni na nabożeństwach powinni czytać Słowo Boże, głosić Słowo Boże, modlić się Słowem Bożym, śpiewać Słowo Boże, i widzieć Słowo Boże. Czytać Słowo Boże: Paweł powiedział do Tymoteusza: “poświęć się publicznemu czytaniu [Pisma]” (1 Tym. 4:13). W czasie nabożeństw kościoły powinny na głos czytać Pismo Święte. Głosić Słowo Boże: Paweł powiedział […]

Jak poprowadzić mój kościół ku właściwemu zrozumieniu członkostwa w kościele?

05.24.2021

Głoś ewangelię. Nauczaj o Bożej świętości, grzeszności człowieka, zastępczej ofierze Chrystusa oraz zmartwychwstaniu. O naszej potrzebie odwrócenia od grzechu i zaufania Mu. Wyjaśnij, że ci, którzy nie są oddani sobie nawzajem w miłości, nie mają też powodów by sądzić, że są oddani Bogu w miłości (1J 4:20-21). Używaj wyznania wiary i przymierza kościelnego. Wymagaj od […]

Czym powinno charakteryzować się członkostwo w kościele?

05.04.2021

Członkostwo w kościele powinno charakteryzować się następującymi cechami: Członkowie kościoła powinni być chrześcijanami. W Dziejach Apostolskich ci, którzy uwierzyli w ewangelię, zostali dołączeni do kościoła (Dz 2:41,47). Listy Pawła do kościołów są listami kierowanymi do chrześcijan (Rz 1:7, 1Kor 1:2). Żaden kościół nie będzie w stanie bezbłędnie rozpoznać, kto jest, a kto nie jest chrześcijaninem. […]

Jeśli myślisz o odejściu od kościoła

Autor Mark Dever | 04.15.2021

Zanim zdecydujesz się odejść: Módl się. Zanim przejdziesz do innego kościoła lub zdecydujesz się przeprowadzić do innego miasta, powiedz obecnemu pastorowi, jaki krok rozważasz. Poproś go o radę. Rozważ swoje motywy. Czy pragniesz odejść z powodu grzesznego, osobistego konfliktu lub rozczarowania? A jeśli odchodzisz z przyczyn doktrynalnych, czy te kwestie są naprawdę poważne? Zrób wszystko, […]

Co powiedzieć członkom kościoła odchodzącym z niewłaściwych powodów?

Autor Jonathan Leeman | 04.15.2021

Co powiedzieć członkom kościoła odchodzącym z niewłaściwych powodów? Powiedzmy to sobie wprost: są lepsze i gorsze powody opuszczenia kościoła. Przeprowadzasz się do innego miasta? To dobry powód. Przepełnia cię zgorzknienie wobec kogoś, kto cię obraził? To zły powód. Kościół zaniedbuje cotygodniowe biblijne nauczanie? Dobry powód. Nie podoba ci się styl tego kościoła? Prawdopodobnie zły powód. […]

Czy powinienem postrzegać moją grupę domową jako kościół?

Autor Sam Allberry | 03.19.2021

Wiele kościołów prowadzi jakiegoś rodzaju służbę spotkań grup domowych. Grupy te są różnej wielkości (zazwyczaj około dziesięciu wierzących) i często stanowią dobrą okazję do rozmów o Piśmie Świętym oraz do dzielenia się potrzebami wsparcia i modlitwy. Podczas niedzielnego nabożeństwa może nie być możliwości do interakcji na tym poziomie, dlatego w głównej mierze to właśnie podczas spotkań w małych grupach zwykle ma miejsce usługiwanie „sobie nawzajem”. To właśnie tam budowane są […]

Dlaczego każdy chrześcijanin powinien dołączyć do kościoła?

01.02.2021

Każdy chrześcijanin powinien dołączyć do kościoła, ponieważ wymaga tego Pismo Święte. To prawda, w Piśmie Świętym nie ma żadnego bezpośredniego polecenia, które mówiłoby: „Każdy chrześcijanin musi dołączyć do lokalnego kościoła”. Ale dwie rzeczy w Piśmie Świętym wskazują na to, że każdy chrześcijanin powinien być członkiem lokalnego kościoła. Jezus ustanowił kościół, aby był publiczną, ziemską instytucją, […]

Dwanaście powodów, dla których członkostwo w kościele jest ważne

Autor Jonathan Leeman | 01.02.2021

Jest biblijne. Jezus ustanowił kościół lokalny i wszyscy apostołowie służyli przez kościół lokalny. Życie chrześcijańskie w Nowym Testamencie to życie kościoła. Chrześcijanie dzisiaj powinni oczekiwać i pragnąć tego samego. Kościół to jego członkowie. Być kościołem w Nowym Testamencie to być jednym z jego członków (zob. Dzieje Apostolskie). Chcesz być częścią Kościoła, ponieważ właśnie po Kościół […]

Nikt nie znajduje kościoła, jakiego by chciał

Autor Bobby Jamieson | 01.02.2021

Przez ostatnich parę dni byłem mniej lub bardziej przykuty do łóżka. Jest to dla mnie rzadkość, biorąc pod uwagę, że jestem zdrowy i mam dwadzieścia siedem lat.  Mam natomiast zwyrodniony dysk w plecach, który od czasu do czasu dostaje zapalenia. Biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia fizyczne, szczęśliwie ta dolegliwość jest akurat niewielka. Jest niczym w […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2