Na czym polega uczniostwo?

01.02.2021

Czynienie uczniami – czyli tzw. uczniostwo – polega przede wszystkim na nauczaniu i naśladowaniu. Funkcjonuje najlepiej, gdy jest praktykowane w miłości. Kiedy pouczamy młodszych wierzących z miłością, trwając w bogobojności i prowadząc przykładne życie, wzrastają oni w podobieństwo Chrystusa poprzez naśladowanie naszego życia i doktryny (zob. I Tm. 4:16). Nauczanie: Biblia powołuje pastorów i rodziców, […]

Jak w praktyce mogę prowadzić innych chrześcijan w uczniostwie?

01.02.2021

Przyłącz się do kościoła. Przychodź wcześniej na spotkania zboru i zostawaj po nich dłużej. Praktykuj gościnność wobec członków swojego lokalnego kościoła. Proś Boga o zdrowe i znaczące przyjaźnie. O ile to możliwe, zaplanuj w swoim budżecie wydatki na regularne spotkania z innymi chrześcijanami. Omów to ze swoją współmałżonką. Zaplanuj również w swoim budżecie wydatki na […]

Czynienie uczniami to zwykłe chrześcijaństwo

Autor Erik Raymond | 09.18.2020

Jakie jest twoje zadanie jako chrześcijanina? Jeśli Bóg dałby opis chrześcijańskiego życia, co by się w nim znajdowało? Centralnym zadaniem chrześcijanina jest czynienie uczniów. Możemy to nawet jasno przeczytać w słowach wypowiedzianych przez naszego Pana przed wniebowstąpieniem: A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 4)

Autor Barry Cooper | 09.17.2020

W ostatnich trzech artykułach zaproponowałem kilka powodów, dla których pomimo wyraźnego polecenia Chrystusa, nie czynimy innych Jego uczniami. Piąty i ostatni powód, dla którego nie pozyskujemy uczniów kryje się za wszystkim, co wcześniej napisałem: zbyt często jest tak, że nasze kościoły wstydzą się ewangelii, przyjmując ją jedynie dla siebie. Niedawno zaproszono mnie do przemówienia w […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 3)

Autor Barry Cooper | 09.17.2020

W ostatnich dwóch artykułach przedstawiłem trzy powody dlaczego nie czynimy innych uczniami. Zawodowo zajmuję się pomaganiem w rozwoju karier, a więc kolejny powód nie czynienia innych uczniami Chrystusa, stawia mnie w dość niezręcznej sytuacji: nasze kościoły są zależne od programów. Oto współczesna przypowieść. Opowiedział mi ją mój przyjaciel z seminarium i był naocznym świadkiem więc […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 2)

Autor Barry Cooper | 09.17.2020

Ostatnim razem przyjrzeliśmy się biblijnym przesłankom czynienia innych uczniami Chrystusa i zastanawialiśmy się dlaczego tak niewielu z nas jest posłusznych przykazaniu Pana (Mt 28:18-20 UBG). Wskazałem, że „tania łaska” jest jednym z głównych powodów naszych zaniedbań w obszarze uczniostwa. Dwa dodatkowe powody, dla których nie czynimy innych uczniami Pozwolę sobie przedstawić dwa kolejne powody, dla […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 1)

Autor Barry Cooper | 09.07.2020

Siedem lat temu czasopismo „Christianity Today” poprosiło Johna Stott’a o ocenę rozwoju kościoła ewangelicznego. Stott stwierdził: Odpowiedzią jest „rozwój bez głębi”. Nikt z nas nie chce kwestionować nadzwyczajnego rozwoju kościoła. Jednak w dużej mierze jest to tylko przyrost liczebny. Nie obejmuje on wystarczającego wzrostu w uczniostwie, który byłby porównywalny z wzrastającą statystyką. Niestety, siedem lat […]

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2