Piękno nawrócenia

Autor Jared C. Wilson | 05.04.2021

Dla wielu osób, chrześcijańska doktryna nawrócenia jest daleka od bycia czymś pięknym. Twierdzą, że zniewala – „Nikt nie będzie mnie zmuszał do swoich przekonań!”. Albo, że jest agresywna – „Kim ty jesteś, by mówić mi, że to w co wierzę i jak żyję jest niewłaściwe?”. Oczywiście, patrząc na to w ten sposób, można tak pomyśleć. […]

Nawrócenie, Bóg i cała nasza istota

Pismo Święte, od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia, mówi jasno, że nawrócenie jest absolutnie niezbędne, aby człowiek mógł poznać Boga i zostać zbawionym. Jeśli nie odwrócimy się od naszego grzechu i nie zwrócimy się do Boga, jeśli na własnej skórze nie poznamy tego, co Biblia opisuje jako duchowe, nadprzyrodzone obrzezanie serca (5Moj 30:6, Rz 2:25–29), […]

Jak dać fałszywe poczucie pewności zbawienia – sześć sposobów

Autor Mike McKinley | 03.19.2021

Jako pastor mam relację z wieloma ludźmi, którzy czasami mają wątpliwości co do swojego nawrócenia. Ich grzechy są stale przed ich oczami, a ich upadki są w ich odczuciu nieustanne. Co do większości z nich uważam, że są wiernymi Bogu braćmi i siostrami, którzy potrzebują pocieszenia i otuchy. Jednak jest jeszcze inna grupa ludzi w wielu naszych kościołach, która niepokoi mnie znacznie bardziej. Mają zdecydowane, ale bezpodstawne przekonanie, że są prawdziwie nawróceni. […]

Ewangelizowanie „nawróconych”

Autor Bob Johnson | 03.19.2021

Niektóre z naszych najbardziej oczywistych okazji do ewangelizacji dotyczą osób, które są członkami naszych kościołów. Masz już z nimi relację. Plusem jest to, że często już przekazywałeś im ewangelię. Bóg dał ci również pewne możliwości, aby osobiście poprowadzić ich do Chrystusa. Paweł ostrzegał starszych kościoła w Efezie, że wejdą między nich drapieżne wilki, próbując zaszkodzić trzodzie (Dz 20:29). W drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia […]

Jaką praktyczną różnicę sprawia biblijne zrozumienie nawrócenia w życiu kościoła?

03.19.2021

Kościół, który posiada biblijne zrozumienie nawrócenia, będzie: Ostrożny w przyjmowaniu nowych członków. Prosił każdego potencjalnego członka o wyjaśnienie ewangelii. Starać się dowiedzieć, czy są jakieś obszary niewyznanego grzechu. Udzielał chrztu i Wieczerzy Pańskiej z ostrożnością. Członkowie nie będą naciskać na pastora, by chrzcił ludzi w pośpiechu i bez rozeznania. Stół Pański powinien być odpowiednio „ogrodzony” (osoba usługująca wyjaśni kto powinien uczestniczyć, a kto nie). Ostrożny odnośnie sposobów ewangelizacji, […]

Czym jest nawrócenie?

Autor Brad Wheeler | 09.28.2020

Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, kiedy Bóg ożywia osobę martwą duchowo, prowadząc ją do upamiętania ze swoich grzechów i wiary w Chrystusa. Gdy Jezus wzywa nas do upamiętania, to wzywa nas do nawrócenia. Jest to radykalna zmiana w naszej wierze i postępowaniu. (Mk.1:15) Gdy Jezus wzywa nas, abyśmy wzięli swój krzyż i poszli za […]

Nawrócenie w Nowym Testamencie

Kliknij tutaj, aby przeczytać część pierwszą: Nawrócenie i historia Izraela. Nawrócenie może być zdefiniowane jako odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga. Klasycznym wersetem, który wskazuje na tę definicję jest 1 List do Tesaloniczan 1:9: bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów […]

Nawrócenie i historia Izraela

Obecnie praktycznie wszyscy słusznie podkreślają, że to, co jest opisane w Biblii, jest prawdą historyczną. Często opisuje się ją jako historię stworzenia, upadku, odkupienia i odnowienia rzeczy. Jest to historia od stworzenia do nowego stworzenia. Gdzie w tej historii możemy umiejscowić nawrócenie? Ma ono swoje miejsce w części historii związanej z odkupieniem. Z pewnością nawrócenie […]