Ewangelizacja

Przykłady fałszywej ewangelii

Answer
05.04.2021

Jakie przykładowe przesłania są błędnie uznawane za ewangelię?

  1. Bóg chce dać nam powodzenie. Obecnie niektórzy kaznodzieje twierdzą, że Dobra Nowina oznacza, że Bóg chce nam błogosławić mnóstwem pieniędzy i dobytkiem – jedyne, co musimy zrobić, to poprosić! Jednak ewangelia jest przesłaniem o duchowych błogosławieństwach (Ef. 1:3): Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas i zmartwychwstał, abyśmy w Nim dostąpili usprawiedliwienia, pojednali się z Bogiem oraz dostąpili życia wiecznego z Bogiem (Rzym. 3:25-26; 6:23; 2 Kor. 5:18-21). Co więcej, Biblia obiecuje, że chrześcijanie będą cierpieć ucisk aniżeli materialne powodzenie (Dz. 14:22), prześladowanie (2 Tym. 3:12), i cierpienie (Rzym. 8:17), a wszystko to pewnego dnia zblednie na tle niewysłowionej wiecznej chwały (2 Kor. 4:17; Rzym. 8:18).
  2. Bóg jest miłością, a z nami jest wszystko w porządku. Niektórzy uważają, że ewangelią jest to, że Bóg nas kocha i przyjmuje nas takimi jakimi jesteśmy. Jednak biblijna ewangelia konfrontuje człowieka jako grzesznika stojącego w obliczu Bożego gniewu (Rzym. 3:23; Jn. 3:36) i mówi człowiekowi o Bożym radyklanym rozwiązaniu: o śmierci krzyżowej Jezusa, który wziął na siebie grzech. Ta ewangelia wzywa człowieka do równie radykalnej reakcji: do upamiętania się z grzechu i zawierzenia Chrystusowi ku zbawieniu.
  3. Powinniśmy żyć moralnie. Ewangelia nie jest przesłaniem, które głosi, że sposobem na pojednanie z Bogiem jest poprawa naszego życia. W rzeczywistości ewangelia głosi coś całkowicie przeciwnego: sami z siebie nie jesteśmy w stanie czynić tego, co jest miłe Bogu i nigdy nie będziemy w stanie się Jemu przypodobać (Rzym. 8:5-8). Ale dobrą nowiną jest to, że Jezus uczynił za nas to, czego my nigdy nie moglibyśmy zrobić: żyjąc doskonałym życiem i przyjmując na siebie Boży gniew na krzyżu, zapewnił zbawienie wszystkim tym, którzy odwrócą się od swojego grzechu i zaufają Jemu (Rzym. 5:6-11; 8:31-34).
  4. Jezus przyszedł, aby przemienić społeczeństwo. Niektórzy ludzie wierzą, że misją Jezusa była przemiana społeczeństwa i wprowadzenie powszechnej sprawiedliwości wobec uciskanych. Jednak Biblia naucza, że na tym świecie zapanuje porządek dopiero wtedy, gdy Jezus przyjdzie powtórnie i zapoczątkuje nowe niebo i nową ziemię (2 Tes. 2:9-10; Obj. 21:1-5). U podstaw ewangelii jest przede wszystkim zbawienie od Bożego gniewu przez wiarę w Chrystusa, a nie przemiana społeczeństwa w obecnym czasie.

Niniejszy tekst został częściowo zaczerpnięty z książki Marka Devera Jak wygląda zdrowy kościół?

Tłumaczenie: Wierni Słowu
Korekta: Ewangelia w Centrum

Więcej artykułów na ten temat: