Problem współczesnego głoszenia: jak stosować teologię biblijną (cz. 3)

• Diagnoza – nieznajomość teologii biblijnej (część 1) • Odkrywanie – czym jest teologia biblijna? (część 2) • Kierunek – jak stosować teologię biblijną w głoszeniu (część 3) Kiedy głosimy Słowo, kluczowym jest, by zrozumieć, jak dana księga wpasowuje się w historię odkupienia. W ogromnym uproszczeniu, właściwe korzystanie z teologii biblijnej podczas głoszenia Słowa składa […]

Problem współczesnego głoszenia: czym jest teologia biblijna (cz. 2)

• Diagnoza – nieznajomość teologii biblijnej (część 1) • Odkrywanie – czym jest teologia biblijna? (część 2) • Kierunek – jak stosować teologię biblijną w głoszeniu (część 3) Rozwiązanie problemu płytkich kazań opisanych w części pierwszej jest naprawdę proste: pastorzy muszą nauczyć się posługiwać teologią biblijną w swoim głoszeniu. Aby się tego nauczyć, musimy najpierw […]

Problem współczesnego głoszenia: nieznajomość teologii biblijnej (cz. 1)

• Diagnoza – nieznajomość teologii biblijnej (część 1) • Odkrywanie – czym jest teologia biblijna? (część 2) • Kierunek – jak stosować teologię biblijną w głoszeniu (część 3) Jeśli chodzi o denominację, do której należę – Południowa Konwencja Baptystyczna – to wydaje się, że bitwa o nieomylność Pisma została wygrana. Jednak ani my, ani inne […]

Czy teologia przestaje być ważna w miejscach dotkniętych biedą?

Autor Mike McKinley | 12.09.2021

Kilka lat temu (ja, Mike) poszedłem na kawę z moim starym przyjacielem ze studiów i słuchałem, jak mówił o zmianach, które od tamtego czasu zaszły w jego spojrzeniu na chrześcijańską służbę. Był wtedy liderem służąc wśród studentów na kilku lokalnych uniwersytetach i tłumaczył decyzje, które podjęli, aby nie być już tak „skoncentrowanymi na krzyżu” (to […]

Teologia biblijna a wspólne uwielbienie

Autor Bobby Jamieson | 12.09.2021

Co dokładnie robimy, gdy spotykamy się jako kościół na uwielbieniu? Skąd wiemy, co powinniśmy robić na tych cotygodniowych spotkaniach? Oczywiście ewangelikalni chrześcijanie szukają odpowiedzi w Piśmie, tylko gdzie dokładnie ich szukać? Stary Testament jest pełen opisów uwielbienia. Mówi o modlitwach, ofiarach, chórach, grze na cymbałach i wielu innych formach uwielbienia. Ale czy wszystkie te przykłady […]

Kryzys seksualności a teologia biblijna

Autor Al Mohler | 12.09.2021

Kultura zachodnia doświadcza obecnie zjawiska, które można jedynie nazwać rewolucją moralną. Kodeks moralny naszego społeczeństwa, jak i ocena etyczna konkretnych problemów, zmieniły się o 180 stopni. To, co niegdyś potępiano, teraz zyskuje poklask. Jeśli nie wyrazisz aprobaty, sam zostaniesz potępiony. Dzisiejsza rewolucja moralna i seksualna znacznie różni się od poprzednich swoim niespotykanym tempem. We wcześniejszych […]

Teologia biblijna jako strażnik i drogowskaz dla kościoła

Autor Jonathan Leeman | 05.04.2021

Teologia biblijna stanowi sposób czytania Biblii. Jest gałęzią hermeneutyki. Zgodnie z jej założeniami, Pismo ma wielu autorów i wiele różnych ksiąg, które opowiadają jedną wspólną historię Bożego autorstwa – historię o Chrystusie. Brzmi trochę jak opis z rozprawy naukowej? Tak, ale… Teologia biblijna to dziedzina niezbędna, jest strażnikiem i drogowskazem dla twojego kościoła. Po pierwsze, […]

Co zrobić, by lepiej zrozumieć teologię biblijną?

03.19.2021

Studiuj Pismo tematycznie. Powinieneś dogłębnie studiować całe Pismo, jednak czytanie ze zwróceniem uwagi na konkretne tematy jest szczególnie pożyteczne. Gdy zgłębisz sposób, w jaki na kartach Biblii ewoluują zagadnienia takie jak stworzenie oraz nowe stworzenie, odpoczynek szabatu, królewskie panowanie, przymierze czy miejsce Bożej obecności pośród swojego ludu, wtedy dostrzeżesz pełny obraz Bożej chwały i cudu zbawienia. Przyjmij nowotestamentowe podejście do Starego Testamentu. Studiując Nowy Testament, […]

Dlaczego teologia biblijna jest niezbędna w uczniostwie i dla wzrostu chrześcijan?

03.19.2021

Teologia biblijna uczy chrześcijan zrozumienia ich własnej historii w świetle Bożej historii. Kiedy chrześcijanin rozumie, że Bóg suwerennie włada całą historią i doprowadził do zrealizowania tak wielkiego planu zbawienia na przestrzeni tysięcy lat, pomaga mu to spojrzeć na swoją własną historię z właściwej perspektywy. Teologia biblijna uczy chrześcijan, skąd są i dokąd zmierzają. Teologia biblijna skupia całą historię przedstawioną w Biblii, od stworzenia do nowego stworzenia. Kiedy chrześcijanin […]

Nawrócenie w Nowym Testamencie

Kliknij tutaj, aby przeczytać część pierwszą: Nawrócenie i historia Izraela. Nawrócenie może być zdefiniowane jako odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga. Klasycznym wersetem, który wskazuje na tę definicję jest 1 List do Tesaloniczan 1:9: bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2