Ewangelia

Co jest najbardziej podstawowym problemem według ewangelii?

Answer
01.02.2021

Czy w ewangelii chodzi głownie o zaspokajanie naszych potrzeb? Spełnianie naszego pragnienia poczucia wartości? Przemianę społeczeństwa? Naukę o tym, jak żyć lepiej? Pomoc ubogim? Czynienie nas bogatymi i zdrowymi?

Każdy z tych pomysłów skupia się na wybranym problemie, tak jakbyśmy stwierdzali: „Właśnie o to chodzi w ewangelii!”. Ale czy któraś z powyższych propozycji jest rzeczywiście tym, o czym mówi ewangelia? Czy któraś z tych propozycji stanowi fundamentalny problem, który porusza ewangelia?

Biblia stwierdza: „nie, żaden z powyższych”. Biblia wyraźnie naucza, że fundamentalnym problemem ludzkości jest nasz grzech oraz Boży gniew skierowany przeciwko nam – z powodu naszego grzechu.

  • „Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim.” (Nah.1:6)
  • „Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi…” (Rzym. 1:18)
  • „Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.” (Ef. 5:6)
  • I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? (Obj. 6:15-17).

Boży gniew przeciwko naszemu grzechowi jest fundamentalnym problemem, na jaki wskazuje ewangelia. Jezus umarł na krzyżu jako przebłaganie, ofiara, która odwraca Boży gniew (Rzym. 3:25; 1 Jn. 2:2, 4:10), po to, abyśmy mogli dostąpić zbawienia przez wiarę w Niego.

Tłumaczenie: Wierni Słowu

Więcej artykułów na ten temat: