Ewangelia

Czy wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia?

Answer
01.02.2021
  • Wyzwanie kulturowe: W dzisiejszych czasach ludzie uwielbiają otwartość. Chcemy, by każdy miał rację. Myślimy, że być w błędzie można jedynie wtedy, gdy uważamy, że ktoś inny mógłby być w błędzie. Dlatego, gdy chodzi o sprawy religii, mówimy: „Wszystkie ścieżki prowadzą do Boga. Nie ma jednej właściwej drogi. Słuszną rzeczą jest wierzyć w to, co sprawdza się w twoim życiu”. Ale czy tak mówi Biblia?
  • Krótka odpowiedź: W Dziejach Apostolskich 4:12, Piotr mówi: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.
  • Trochę dłuższa odpowiedź: Wiara w Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia, gdyż jedynie przez wiarę w Chrystusa możemy zostać usprawiedliwieni w Bożych oczach (Gal 2:16). Jedynie przez wiarę w Chrystusa możemy być pojednani z Bogiem (Rzym 5:9-11). Jedynie przez wiarę w Chrystusa możemy otrzymać życie wieczne (Jan 3:16). Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem (1 Tym 2:5).
  • Prawdziwie otwarci: Wielu widzi to przesłanie, jako przesadnie wykluczające i ograniczone. Powinniśmy jednak wskazać im jak radykalnie otwarta i dostępna jest ewangelia. Ewangelia konfrontuje każdego człowieka jako grzesznika i oferuje przebaczenia i życie wieczne dla każdego, kto odwróci się od grzechu i zaufa Chrystusowi. Nie jest istotne jak dobrym czy złym jesteś człowiekiem. Nie jest istotne skąd pochodzisz lub jakie są twoje religijne korzenie. Jeśli się upamiętasz ze swojego grzechu i zaufasz Chrystusowi, będziesz zbawiony.

Tłumaczenie: Wierni Słowu

Więcej artykułów na ten temat: