Członkostwo w kościele

Jak możemy rozróżnić, co powinno być częścią chrześcijańskiego nabożeństwa, a co nie?

Answer
05.24.2021

Dla niektórych chrześcijan, odpowiedź na to pytanie wydaje się boleśnie oczywista: “Bóg daje nam wolność, aby uwielbiać Go w sposób dowolny, taki jaki chcemy. Powinniśmy robić cokolwiek, do czego pobudza nas Duch Święty – w końcu, nie możemy gasić Ducha!”.

Ale co, jeżeli ktoś zechce wielbić Boga kłaniając się przed Jego wizerunkiem? Dobrze, może jednak pewne rzeczy, których powinniśmy unikać podczas uwielbienia – tych, które są grzeszne. Ale czy to oznacza, że dopóki nie grzeszymy, możemy oddawać chwałę Bogu jakkolwiek chcemy?

Niezupełnie. Słowo Boże wskazuje, że podczas wspólnego uwielbienia, chrześcijanie powinni robić tylko te rzeczy, których Bóg od nas wymaga (dając nam bezpośrednie przykazanie lub takie właśnie wnioski płyną z tekstów biblijnych). Kilka wersetów Pisma Świętego popiera zasadność tego stwierdzenia:

  • Jedynie Bóg ma prawo decydować, w jaki sposób powinien być czczony (Kpł. 10:1-3; Jan 4:20-26; Kor. 14). Drugie przykazanie nie tylko zabrania czczenia czegoś innego niż jednego prawdziwego Boga. Zabrania również czczenia jednego prawdziwego Boga w sposób, jakiego On nie przykazał (Wyj. 20:2-6).
  • Wiara jest ufną odpowiedzią na Boże objawienie. I wszystko to, co nie jest z wiary, jest grzechem (Rzym. 14:23). Dlatego też, Bóg nie przyjmie żadnej formy uwielbienia, która nie jest ufną odpowiedzią na Jego objawienie.
  • Nowy Testament wymaga, by chrześcijanie gromadzili się regularnie (Heb. 10:25). Nie można wymagać od chrześcijan, by ci poddawali się zasadom i praktykom stworzonymi przez człowieka (Kol. 2:16-23). Zatem kościół, który nakłada wspólnocie chrześcijan obowiązek udziału w praktykach, których Bóg nie nakazał, tym samym  bezprawnie wiąże ich sumienia. Innymi słowami, skoro sumienie chrześcijan musi być wolne od ludzkich wymogów, to żaden kościół nie ma też prawa do wspólnego uwielbiania Boga w sposób, jakiego On nie zatwierdził.

Jak w takim razie rozróżnić, co powinno, a co nie powinno być częścią chrześcijańskiego nabożeństwa? Studiujemy Biblię, żeby odkryć, co Bóg powiedział na temat tego, co chrześcijanie powinni robić podczas wspólnych zgromadzeń. Wtedy robimy wszystko to, co powiedział Bóg i nic ponad to.

Materiał pochodzi z rozdziału “Foundations for Biblically Directed Worship” Ligona Duncana z książki “Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship”, red. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, J. Ligon Duncan, III (Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003), s. 65-68. 

Tłumaczenie: Wierni Słowu Korekta: Ewangelia w Centrum

Więcej artykułów na ten temat: