Ewangelia

Ewangelia świeci najbardziej, kiedy znajduje się centrum kazania

Article
03.19.2021

Czy film „Narzeczoną dla księcia” można nazwać klasykiem? Jeśli policzyć zapadające w pamięć kwestie – zdecydowanie tak. Jedną z takich kwestii wypowiada lubiana postać filmu, Inigo Montoya. Vizzini w kółko wykrzykuje „niewyobrażalne!”, przez co Inigo jest nieco zdezorientowany. W końcu mówi mu: „Ciągle powtarzasz to słowo. Chyba nie znasz jego znaczenia”.

W kontekście głoszenia Słowa często używa się określenia „skupione (skoncentrowane) na ewangelii”. Zawsze, gdy to słyszę, przypomina mi się Inigo Montoya. Ciągle powtarzamy te słowa, ale chyba nie znamy ich znaczenia. Przejdźmy zatem do sedna sprawy.

Błędne twierdzenia nt. głoszenia skoncentrowanego na ewangelii

Odrzućmy zatem kilka błędnych twierdzeń, co pozwoli nam wytyczyć pewne granice w rozumieniu tego tematu.

  • Należy odrzucić twierdzenie, że kazanie jest skoncentrowane na ewangelii, tylko dlatego, że bazuje na Biblii. Można czytać Biblię werset po wersecie, nawet używając fragmentów o Jezusie, a wciąż narażać się na potępienie. Kapłani i Lewici byli ekspertami jeśli chodzi o Pismo, a jednak Jezus zganił ich za to, że przeoczyli świadectwo jakie składa o Chrystusie (J 5:39–40).
  • Należy odrzucić twierdzenie, że kazanie jest skoncentrowane na ewangelii, tylko dlatego, że pokrzepia nas przypominając o Bożej łasce. Łaska ewangelii nie tylko pokrzepia, lecz także zobowiązuje. Usprawiedliwia i uświęca. Utwierdza nas w Bożych dokonaniach i daje wzrost w dobrych uczynkach: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.
  • Należy odrzucić twierdzenie, że kazanie jest skoncentrowane na ewangelii, tylko dlatego, że wspomina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa za grzeszników. Owszem, śmierć Chrystusa stanowi sedno przesłania ewangelii (1Kor 15:1–4). Jednak sumienne podsumowanie tego przesłania, tak jakby była to pozycja na liście kontrolnej lub obowiązkowy przypis, z pewnością nie jest tym, co rozumiemy pod pojęciem głoszenia skoncentrowanego na ewangelii.

Czym jest „skoncentrowanie” na ewangelii

Jednym z powodów całego zamieszania jest określenie „skoncentrowane na”. Co to właściwie znaczy w kontekście głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie? Dobrą metaforą jest układ słoneczny. Powinniśmy dążyć do tego, aby ewangelia zajmowała centralną pozycję w kazaniu, tak samo jak słońce zajmuje centralną pozycję w układzie słonecznym. Wszystko krąży wokół słońca, które rozświetla i ogrzewa planety. Jego ogromna masa tworzy przyciąganie grawitacyjne, dzięki któremu układ się nie rozpada. Światło i ciepło słońca dociera do każdego obiektu znajdującego się na jego orbicie.

Tak właśnie powinno być z ewangelią w kazaniach. Zbawiciel Chrystus jest słońcem, Biblia zaś układem słonecznym. Każdy fragment, doktryna czy temat krążą wokół zbawczego dzieła Jezusa. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie rozjaśniają i ogrzewają całe Boże objawienie oraz ludzi w ławkach i samego kaznodzieję. Kazanie stawia ewangelię w centrum w stopniu, w jakim odzwierciedla wyżej wymienione prawdy.

Jeśli w kazaniu ewangelia znajduje się w centrum, działa wtedy jak słońce, przyciągając każdy aspekt głoszonego kazania na swoją orbitę, promieniując swoim światłem i ciepłem. Ewangelia świeci najjaśniej, gdy jest postawiona w centrum kazania.

Pytania diagnostyczne

Porównanie głoszenia Słowa do skoncentrowanego na słońcu układu słonecznego jest ciekawe i pomocne, ale musimy przejść do praktyki. Czy istnieje sposób, aby ocenić jak dobrze udało się nam skupić na ewangelii w naszym kazaniu? Możemy zadać sobie trzy pytania, które pomogą właściwie ocenić nasze kazanie. Są to w zasadzie przeciwieństwa do naszych wcześniejszych, błędnych twierdzeń.

1. Czy ewangelia świeciła niczym słońce w naszym kazaniu?

Główna myśl kazania została wygłoszona w świetle ewangelii. Niezależnie od tego, czy chodziło o stworzenie świata, płeć, przymierze, świątynię, ofiary, świętość, sąd, błogosławieństwo, przekleństwo, czystość, modlitwę, małżeństwo, bezżenność, jedność, sprawiedliwość, misje, Ojca, Ducha Świętego, czy cokolwiek innego – główna myśl została przekazana z wyraźnym zrozumieniem sposobu, w jaki śmierć i zmartwychwstanie Jezusa wypełnia, zmienia lub wzmacnia dane zagadnienie. Krótko mówiąc, główna myśl została przedstawiona w bezpośredniej relacji do zbawczego dzieła Chrystusa. Kazanie skupione na ewangelii na pewno nie spodobałoby się w synagodze czy meczecie.

2. Czy ewangelia świeciła niczym słońce w życiu słuchających?

Ewangelia rozświetla nie tylko przesłanie kazania, ale również życie słuchaczy. Centralność ewangelii oświetla zarówno na interpretację, jak i zastosowanie. W kazaniu słuchacze zostali wezwani do życia, które jest odpowiedzią na ewangelię. W świetle Bożej łaski w Chrystusie niewierzący zostali wezwani do pokuty i wiary ku zbawieniu. Wierzący zaś zachęceni do odrzucenia starego człowieka, odnowienia swoich umysłów i przyobleczenia się w nowego człowieka. Przemieniające ludzkie życia światło Bożej łaski lśni w kazaniu, które jest prawdziwie skoncentrowane na ewangelii. Dobre uczynki ewangelii wynikają z tego, czego ewangelia dokonała w życiu ludzi. Żadnej z tych rzeczy nie można lekceważyć.

3. Czy ewangelia świeciła niczym słońce w sercu kaznodziei?

Krótka wzmianka ewangelii jest lepsza niż brak jakiejkolwiek wzmianki. Jednak w kazaniu skoncentrowanym na ewangelii, kaznodzieja sam daje się porwać wynikającym z tekstu nawiązaniom do Dobrej Nowiny. On sam ujrzał światło bijące od słońca i poczuł jego ciepło. Stojąc przed zgromadzeniem, czuje się bardziej jak Merkury niż Pluton. Raduje się w Chrystusie. W konsekwencji, gorąco pragnie, aby cały zbór dołączył do niego w tej radości. Głosi ewangelię jak najważniejszą wiadomość z pierwszych stron gazet, nie jak informację umieszczoną na końcu gazety w stopce.

Niewyobrażalne!

Głoszenie kazań skoncentrowanych na ewangelii jest właśnie takie – ewangelia świeci niczym słońce: w tekście, w życiu słuchaczy i w sercu kaznodziei. Niewłaściwym byłoby ujmować centralność ewangelii w mniej znaczących słowach. Zatem, rozważ błędne twierdzenia. Zadaj pytania diagnostyczne. I naucz się głosić ewangelię tak, jakby była słońcem, które „z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca, i nic się nie ukryje przed jego żarem” (Ps 19:7). Ewangelia świeci najjaśniej, gdy jest w centrum kazania.

Tłumaczenie: Wierni Słowu
Korekta: Ewangelia w Centrum

Więcej artykułów na ten temat: