Jeżeli zostałeś powołany przez Boga by zostać pastorem, jestem pewien, że masz także pragnienie modlić się o swoich ludzi. Niestety, samo pragnienie nie wystarczy. Gdy Pan poprosił swoich uczniów, mówiąc „pozostańcie tu i czuwajcie ze mną” to jestem pewien, że mieli pragnienie by wiernie czuwać i modlić się z Tym, którego kochali. Niestety, samo pragnienie […]

5 kroków, by odnaleźć sedno w dowolnym fragmencie Pisma

Przez Robert Kinney | 09.29.2020

„Jak znaleźć sedno biblijnego tekstu?” Jest to pytanie, które często słyszę od liderów małych grup biblijnych oraz od liderów grupy studenckiej w kościele, w którym służę. I nic nie sprawiłoby mi większej radości niż odpowiedź, że posiadam magiczną formułę, która potrafi przenieść od fragmentu do jego znaczenia – a jeszcze lepiej – do jego zastosowania. […]

Czym jest nawrócenie?

Przez Brad Wheeler | 09.28.2020

Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, kiedy Bóg ożywia osobę martwą duchowo, prowadząc ją do upamiętania ze swoich grzechów i wiary w Chrystusa. Gdy Jezus wzywa nas do upamiętania, to wzywa nas do nawrócenia. Jest to radykalna zmiana w naszej wierze i postępowaniu. (Mk.1:15) Gdy Jezus wzywa nas, abyśmy wzięli swój krzyż i poszli za […]

Czynienie uczniami to zwykłe chrześcijaństwo

Przez Erik Raymond | 09.18.2020

Jakie jest twoje zadanie jako chrześcijanina? Jeśli Bóg dałby opis chrześcijańskiego życia, co by się w nim znajdowało? Centralnym zadaniem chrześcijanina jest czynienie uczniów. Możemy to nawet jasno przeczytać w słowach wypowiedzianych przez naszego Pana przed wniebowstąpieniem: A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. […]

Czego Wielkie Posłannictwo wymaga od lokalnego kościoła?

09.18.2020

Chcąc wypełnić przykazanie Jezusa, aby czynić uczniami wszystkie narody (Mt 28:19), kościoły powinny: 1. Niepowstrzymanie głosić ewangelię. Jeśli kościół chce ewangelizować świat, musi zacząć od ewangelizowania swoich sąsiadów. Pierwszy krok: wyraźnie głosić ewangelię na każdym publicznym nabożeństwie kościoła. 2. Nauczać ludzi przestrzegać wszystkiego, co przykazał Jezus. Wielkie Posłannictwo jest przykazaniem do czynienia uczniami Jezusa ludzi, […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 4)

Przez Barry Cooper | 09.17.2020

W ostatnich trzech artykułach zaproponowałem kilka powodów, dla których pomimo wyraźnego polecenia Chrystusa, nie czynimy innych Jego uczniami. Piąty i ostatni powód, dla którego nie pozyskujemy uczniów kryje się za wszystkim, co wcześniej napisałem: zbyt często jest tak, że nasze kościoły wstydzą się ewangelii, przyjmując ją jedynie dla siebie. Niedawno zaproszono mnie do przemówienia w […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 3)

Przez Barry Cooper | 09.17.2020

W ostatnich dwóch artykułach przedstawiłem trzy powody dlaczego nie czynimy innych uczniami. Zawodowo zajmuję się pomaganiem w rozwoju karier, a więc kolejny powód nie czynienia innych uczniami Chrystusa, stawia mnie w dość niezręcznej sytuacji: nasze kościoły są zależne od programów. Oto współczesna przypowieść. Opowiedział mi ją mój przyjaciel z seminarium i był naocznym świadkiem więc […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 2)

Przez Barry Cooper | 09.17.2020

Ostatnim razem przyjrzeliśmy się biblijnym przesłankom czynienia innych uczniami Chrystusa i zastanawialiśmy się dlaczego tak niewielu z nas jest posłusznych przykazaniu Pana (Mt 28:18-20 UBG). Wskazałem, że „tania łaska” jest jednym z głównych powodów naszych zaniedbań w obszarze uczniostwa. Dwa dodatkowe powody, dla których nie czynimy innych uczniami Pozwolę sobie przedstawić dwa kolejne powody, dla […]

Pięć powodów odrzucenia uczniostwa (część 1)

Przez Barry Cooper | 09.07.2020

Siedem lat temu czasopismo „Christianity Today” poprosiło Johna Stott’a o ocenę rozwoju kościoła ewangelicznego. Stott stwierdził: Odpowiedzią jest „rozwój bez głębi”. Nikt z nas nie chce kwestionować nadzwyczajnego rozwoju kościoła. Jednak w dużej mierze jest to tylko przyrost liczebny. Nie obejmuje on wystarczającego wzrostu w uczniostwie, który byłby porównywalny z wzrastającą statystyką. Niestety, siedem lat […]

Nawrócenie w Nowym Testamencie

Kliknij tutaj, aby przeczytać część pierwszą: Nawrócenie i historia Izraela. Nawrócenie może być zdefiniowane jako odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga. Klasycznym wersetem, który wskazuje na tę definicję jest 1 List do Tesaloniczan 1:9: bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów […]

Nawrócenie i historia Izraela

Obecnie praktycznie wszyscy słusznie podkreślają, że to, co jest opisane w Biblii, jest prawdą historyczną. Często opisuje się ją jako historię stworzenia, upadku, odkupienia i odnowienia rzeczy. Jest to historia od stworzenia do nowego stworzenia. Gdzie w tej historii możemy umiejscowić nawrócenie? Ma ono swoje miejsce w części historii związanej z odkupieniem. Z pewnością nawrócenie […]

Przyszłe artykuły i aktualności 9Marks zostały dostarczone Subskrybuj